A Nemzeti Feltámadási Menet az idei évben már az 5. alkalommal kerül megrendezésre. A menet 2009. április 22-én ér Győrbe, majd onnan másnap tovább halad a Felvidékre. A Csallóköz több települését érintve április 23-án érkezik Dunaszerdahelyre, ahol délután fél hattól szentmisét tartanak.

A menetet a 2004. december 5-i népszavazás sikertelensége okán kezdeményezte a zamárdi Egyházközösség és a helyi Polgári kör. A kezdeményezés legfőbb célja az, hogy az anyaországi, az elszakított országrészekben, és a világ más tájain élő magyarság kifejezze a nemzeti összetartozás egységének vágyát. A szervezők hisznek abban, hogy a lelki összetartozás ismét eggyé teszi a nemzetet, és a begyógyítja azokat a sebeket, amelyeket a népszavazás okozott. A rendezvény jeligéje: „hirdesse mindenütt a FELTÁMADOTT KRISZTUSSAL való szövetségünket, s nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát”.

A Feltámadási Menet – az ökumenizmus jegyében – húsvét vasárnap hajnalban Tihanyból és Zamárdiból két irányban indult el ( Délvidék, Felvidék ) áthaladva a jelenlegi és Trianon előtti Magyarország útvonalba eső településein, hogy 50 nap múlva, pünkösd szombatján megérkezzék Csíksomlyóra, a főbúcsú helyszínére. A két irányú indítással a menet szimbolikusan egy szívet rajzol a Kárpát-medencében, kifejezve a Szeretetet megonthatatlan egységét, tökéletességét. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a zarándoklaton. Továbbá, aki teheti hozzon magával nemzeti, egyházi és árpádházi színű zászlót, ezzel is demonstrálva a nemzeti összetartozásunkba vetett hitünket.

A Feltámadási Menet programterve:

2009. április 22. (szerda) Győr:

17:00 A Szanyból érkező Feltámadási menet fogadása az Országzászló-emlékműnél (Bisinger sétány Baross híd felőli oldala) Tárogatómuzsika fogadja a zarándokokat. A Szózat közös eléneklése
és a Feltámadási jelvény és a dokumentumok átvétele ( Balogh Ádám és az egyházközségi képviselők )

Ökumenikus ima: Tóth András görög-katolikus parókus, Lentulai Attila református esperes vagy Bella Péter ref. lelkész Csorba János evangélikus lelkész

Rövid hazafias műsor

17:30 – A menet a győri zarándokokkal kiegészülve gyalogosan, énekelve ( egyházi és hazafias énekek) végigvonul a Baross úton fel a Káptalandombra, a Bazilikába

18:15 – Feltámadási menetet a Bazilikánál harangszó fogadja, bevonulás a Bazilikába, az ünnepi szentmisére.( A Feltámadási jelvényt vivők és a zarándokok a stallumokban foglalnak helyet.dr. Galavits József városplébános köszönti a zarándokokat, s elmondja gondolatait e jeles eseménnyel kapcsolatosan.)
II. Rákóczi Ferenc imája – elmondja Fehér Imre

Koncelebrációs szentmise

Befejezés: A másnapi program ismertetése, Himnusz ,Székely himnusz, Kivonulás -Boldogasszony Anyánk eléneklése

2009. április 23. csütörtök Győr – Dunaszerdahely:

10:00 – Szentmise a zarándokok részére a győri Bazilikában, a Könnyező Szűzanya oltáránál

A Menet indulása Dunaszerdehely felé – tervezett állomások:
Nagymegyer , Bős, Baka, Felbár római katolikus templomai
.
17:30 -Dunaszerdahelyen szentmise – A rk. templomban szentmise keretében, ünnepélyes keretek között átveszik a Feltámadási jelvényt a Pázmaneum Társulás és a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrend Felvidéki Kormányzóságának tagjai.

A szentmise után Marczell Mihály papköltő emléktáblájának megkoszorúzására kerül sor.

A Feltámadási menetet a Felvidéken a Pázmaneum Társulás szervezi karöltve Balkó Gáborral, aki a zoboraljai részen népszerűsíti és gyűjti össze a Feltámadási menetre érkezőket.

Felvidék Ma, VZS