A merces.sk internetes portál az idei évben is felmérte a fizetések közti különbségeket, amelyhez mintegy 120 000 személy bérét vette alapul. A tavalyi évben a fizetési különbségek az ország nyugati és keleti fele között tovább nőttek.

A felmérés szerint a fizetési különbség a fiatalok között régióként elérte a havi 200 eurós különbséget. A 17 és 24 év közötti fiatalok  Pozsonyban átlagosan 628 eurót keresnek. Ezen korosztály 41 százalékkal keres többet, mint az eperjesi régióban, ahol a fizetések a legalacsonyabbak. Ugyanakkor a felmérés vezetője, Miroslav Dravescký szerint a magasabb bérek mellett a magasabb megélhetési költségeket is figyelembe kell venni. A legnagyobb különbség a 35 és a 44 év közötti korosztály esetében van, ahol a pozsonyi munkavállalók átlagban 47 százalékkal keresnek többet, mint az eperjesi régióban. A tanulmány szerint ennek egyik oka, hogy nagyobbak a különbségek a képzettségi szintek között, illetve nagyobb arányban töltenek be vezető pozíciót az emberek Pozsonyban, mint Kassán, vagy Tőketerebesen.
A szakterületek tekintetében az informatika területen dolgozók fizetése mutatja legnagyobb különbséget. Az ország nyugati felében mintegy 94 százalékkal magasabbak a fizetések, mint az ország keleti csücskében. A felmérés arra is rámutatott, hogy 45 év felett csökken a térségek közötti bérkülönbség, mivel ebben a korosztályban jóval többen dolgoznak az állami közigazgatásban, az oktatásügy és az egészségügy területén, ahol az országos bértarifák egységesek .

Felvidék Ma, spectator.sk, VZS