Egy évvel az új sajtótörvény életbelépése óta, a helyzet ugyanaz, mint előtte. Főleg a politikusok élnek (vissza) vele. Erre a tényre még a törvény megalkotása idején az írott sajtó – az új sajtótörvény hét bűne címen – figyelmeztetett. Semmi sem segített akkor, a törvény jóváhagyást nyert a szlovák parlamentben.
Egy évvel a gyakorlati alkalmazása után világos, hogy az újságoknak igazuk volt. Az oldalaik alig győzik közölni a törvény által kérhető helyreigazításokat. Igaz, eddig nem kellett büntetést fizetniük. Az írott sajtó véleménye megegyezik abban, hogy a törvény nem az olvasók, hanem a politikai elit érdekében készült. Ők ugyanis a leggyakoribb igénylői a válasz, vagy a helyreigazítás lehetőségének. Kihasználják a lehetőségeket a törvény utolsó betűjéig. Ha az állítás az újságban igaz volt, arról már mélyen hallgatnak a jogi képviselőik.
A válasz lehetőség követelőinek száma az eltelt egy év alatt megszaporodott. „Az első három hónapban, amikor figyelni kezdtük az új törvény hatását, a helyreigazítások, vagy válasz lehetőségek követelőinek száma, szinte minden megjelenő sajtónál több tízzel növekedett. Ezek többsége vezető beosztású politikus volt, vagy cégvezető”, – nyilatkozta az Aktuálne.sk honlap szerkesztőinek Miloš Nemeček, az Újságíró Szövetség vezetője.
A szavait megerősítették a Sme és a Pravda főszerkesztői, Matúš Kostolný és Juraj Porubský. „Nagyon sok helyreigazítási, vagy válaszolási igény jött a szerkesztőségünkbe. Ezek zömét politikusok kérték. Egyszerű emberek felénk ilyen kérést még nem fogalmaztak meg”, – nyilatkozta Kostolný. „Hamis indok volt a törvénymódosítást bevezetése előtt az egyszerű emberek követelésként feltüntetni, mert egy-egy cikk tartalmával kapcsolatban a tiltakozások 99 százaléka az állami hivatalokból, vagy egyenest a politikusoktól érkezik”, – mondta Porubský.
A megemelkedett választ, vagy helyreigazítást kérők száma ellenére, az újságok kevés kérésnek tesznek eleget. Minden igényről jogászok bevonásával külön döntenek. „A helyzet az, hogy 45 kérésből egyet teljesítünk”,- mondta el tapasztalatát Kostolný. „Szigorúan a törvények tartalma szerint járunk el. Ha az igénylő fél ezzel a döntéssel elégedetlen, az ügyet az ügyvédek tisztázzák egymás között”, – egészítette ki Porubský. Viszont egy év után sem világos milyen hatással lesz az írott sajtóra az új sajtótörvény. Ugyanis, nincs még hatályos ítélet a most zajló sajtóperekben. Eddig még egy újság sem fizetett büntetést, bár ilyen ítélet már sok van. Folynak a fellebbezési tárgyalások, egyelőre ismeretlen végítélettel? Nemeček figyelmeztetett arra, hogy a politikusok nem a sajtótörvényt használják fel céljaik érvényesítésére, hanem a polgári törvénykönyv paragrafusait és nagy összegű kártérítést követelnek a médiáktól.
Az egy éve érvényben lévő sajtótörvényről elmondható, hogy a hét bűne még mindig lezáratlan, és nyitottak a várható következményei is. Az Alkotmánybíróságon az ellenzék egy beadványban megtámadta, viszont beadványukat a bíróság tárgyalásra alkalmatlannak minősítette, így nem foglalkozik vele.

Felvidék Ma, Aktuálne.sk, ddg