Feled / Jesenské

 

Hont, Nógrád, Gömör és Torna

Feled / Jesenské nevezetes kúriái a XVIII–XIX. században épültek. Az egyik azé a Vécsey családé volt, melynek egyik tagját, gróf Vécsey Károly tábornokot Haynau végeztette ki 1849. október 6-án. A feledi temetőben nyugszik De La Motte francia ezredes, II. Rákóczi Ferenc tüzérségének megalapítója.