Medve / Medveďov

 

Duna mente

Ősi dunai átkelőhely; a XIX. században ott gőzkomp közlekedett, a múlt század harmincas éveinek vége óta híd bonyolítja le a forgalmat. A község első említése 1252-ből való, eszerint a pozsonyi várhoz tartozott, később a Héderváry családé lett. A törökök feldúlták, akkor pusztult el ősi katolikus temploma, amely egyike lehetett a Csallóköz első templomainak. A török kiűzése után a községet a Héderváry-Viczay család felújította, és németeket telepített oda; ezek részben beolvadtak a visszatérő magyar lakosságba, részben elköltöztek. Új templom csak 1800 táján épült, de 1855-ben leégett, 1860-ban építették újjá klasszicista stílusban. A falu határában az Apáti-tavacska védett terület.