Poprád / Poprad

 

A Szepesség, a Tátrák ás Sáros

Poprád / Poprad a Magas-Tátra kapuja, közigazgatásilag ma már öt kisvárost egyesít: Poprádot, Felkát (Veľká), Szepesszombatot (Spišská Sobota), Sztrázsát (Stráže) és Mateócot (Matejovce). Közlekedési csomópont, repülőtere is van. Első írásos említése 1256-ból maradt ránk, de gyengébb iramban fejlődött, mint a többi szepesi város. A Zsigmond király által elzálogosított szepesi városok közé tartozott. Jelentősége akkor nőtt meg, amikor 1870-ben megnyílt a kassa–oderbergi vasútvonal, s Poprádot az egyik központi állomásává tették. A város főtere, a hosszúkás Szt. Egyed tér (Námestie Sv. Egídia) védett műemlékegyüttes néhány szép XVI–XVII. századi német polgárházzal. A Szt. Egyed-templom kora gótikus stílusú épület egykorú freskókkal. A diadalív képe (XV. század) bibliai jelenetet ábrázol, háttérben a Magas-Tártával. A reneszánsz harangtorony 1658-ban, a klasszicista stílusú evangélikus templom 1833-ban épült. A Magyarországi Kárpát Egyesület által 1886-ban alapított Tátraalji Múzeum (Vajanského 72/4) a Magas-Tátra ásványait, növény- és állatvilágát, néprajzát és történelmét ismerteti. 1886-ban álreneszánsz stílusban emelt épülete kifejezetten múzeumi célokra épült. A múzeum gazdag, mintegy 17 ezer kötetes könyvtárában egyedülálló a német nyelvű szanszkrit nyelvtan, az arab és perzsa mellékletű török nyelvkönyv, valamint Joseph Quaro (1488–1578) palesztin rabbi híres jogi művének, a Sulhan aruhnak (Terített asztal) a régi héber kiadása. A múzeum igazgatása alá tartozik a gánóci (Gánovce) régészeti lelőhely (itt Neander-völgyi ember maradványaira bukkantak) és a szepesszombati Werner-ház (állandó kiállításokkal). Szepesszombat középkori latin neve Forum Sabathi, azaz Szombati Piac volt. Reneszánsz és barokk hangulatú főterét (Sobotské námestie) a kéthajós Szt. György-templom uralja: a XIII. század elején épült, a gótikus Szent György-oltár mellett jobbról-balról ugyancsak gótikus mellékoltárok vannak. A templom melletti, 1598-ban épült harangtorony eredetileg reneszánsz külsejű volt, később barokkosították. Szepesszombat főterén öntöttvas emléktáblával jelölték meg azt a házat, melyben 1474-ben Mátyás király vendégeskedett. Sztrázsa a közép-korban a Felső-Poprád völgyének fontos őrhelye volt. Román-gótikus alapzatú templomát és Czóbel-kastélyát érdemes megnézni. Poprádfelka szintén az elzálogosított szepesi városok közé tartozott. Kora gótikus temploma a XIII–XIV. században épült, a keresztelőmedence 1439-ből való. A templom körüli polgárházak védettek. Mateóc XIV. századi temploma szintén gótikus stílusú, s korabeli a hatalmas szárnyas oltár és egy feszület is. A harangtorony a XVI. század végén épült, copf stílusú díszítést a XVIII. században kapott. Mateócon működött a Scholtz-féle zománc edénygyár (1875–től), a Tatrasmalt elődje.