Régiónkban az uniós források 2007 és 2013 között rendelkezésre álló keretének lehívása az időarányosan várható ütemnél lassabban halad. Szlovákia gazdaságának jövőjét illetően nemcsak a felhasznált keretösszeg de a hatékonyság is döntő lehet.

Az országnak még van mit bepótolnia, ha azt szeretné, hogy az uniós pénzügyi forrásoknak jobban érezhető hatása legyen. Ez derül ki az Európai Uniós alapok 2007-2008-as időszakról szóló összehasonlító tanulmányából, amely tíz kelet-európai ország – Bulgária,Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia – együttműködésével készült. A régió országai összesen mintegy 266 milliárd euró lehívható kerettel rendelkeznek, melynek nagy része a Strukturális, kisebb hányada pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési, valamint Halászati Alapokból származik. Ennek több mint felével Lengyelország és Csehország gazdálkodhat, Magyarországgal és Romániával kiegészülve pedig közel 80 százalék áll ezen országok rendelkezésére. A régió országai a rendelkezésre álló 266 milliárd eurós forráskeretből összesen csaknem 30 milliárd eurót, vagyis a források alig több mint 11 százalékát kötötték le 2007-08-ban.

A felmérésbe bevont ország illetékesei nyilatkoznak arról, milyen változtatásokat, átcsoportosításokat kezdeményeztek a programokban a válságkezelés jegyében. A válaszok és még inkább a kezdeményezett intézkedések jól mutatják, hogy az egyes országokat a gazdasági fejlettség és stabilitás milyen szintjén “kapta el” a válság. A Szlovénia innovációra és kutatás-fejlesztésre csoportosít át forrásokat. Csehország és Szlovákia – hasonlóan a legtöbb fejlett országhoz világszerte – infrastruktúra fejlesztésbe csoportosít több forrást, új munkahelyek teremtésével segítve ezzel az egyik legjobban sújtott iparágat. A válság előtt is nehezebb pénzügyi helyzetben lévő országok – köztük Magyarország is – elsősorban a kkv-szektorba kénytelenek forrást juttatni annak életben maradását előmozdítandó. A források felhasználását illetően döntően hat, hogy melyik ország mennyire képes felismerni lehetőségeit, és ezáltal a források azon területekre csoportosítani, amely a gazdaság egészére leginkább hatással lehet.

Felvidék Ma, portfolio.hu, VZS