Végles / Vígľaš

 

Régió: Garam mente

Végles / Vígľaš neve is elárulja: végvár volt. A tatárjárás után építették a zólyomi átjáró védelmére. Különösen a török időkben teljesített fontos feladatot. A XV. században Mátyás király vadászkastélya volt. Balassi is harcolt itt, de még többet udvarolt és tivornyázott. A várkastélyt a XIX. század végén romantikus ízlésben renoválták, a második világháború vége felé tönkrement, ma már csak puszta falai állnak. A közeli Horháti-völgy (Hrochoťská dolina) a környék vulkanikus múltját idézi.