Verbó / Vrbové / Urban

Vág völgye és Árva

Vrbové/Verbó/Urban Pöstyéntől nyugatra 12 km. Műemléke a 47 m magas barokk-klasszicista ferde harangtorony, mely 70 cm-rel hajlik el tengelyétől. A községből, melyet egy 1397-es oklevél a csejtei vár birtokaként említ, megjelölt turistaösvény vezet a csejtei várba. Verbón született gróf Benyovszky Móric (1741–1786), a kalandos utazó, Madagaszkár királya, akinek élettörténetét Jókai is megírta. Az alábbi keltezés nélküli levelet, melynek másolata a pöstyéni múzeumban látható, valószínűleg kamaszkorában írta apjának, Benyovszky Sámuelnek: „Míltóságos édes Atyám Uram Istennek hála én jobban vagyok lábamra, az orvosság már elfogyott, kírem alazatosan míltóztassék felcer Uramnak megh mondanyi, hogy még valamit preskribáljon, Isten segítségiből hogy hamarább jobban lehesek, Atyám Uramnak alazatosan kezeit csokolom Piter batyamal egyöt is kirünk alazatosan miltósztassék venni két flintackat és két kartot nekönk ezekre vagyon szükségünk, mert az hadi exerariumot fogunk tanulni, hogy jövendőben felsíges királnünek hív szolgálatunkat tehesünk, iletünket es fel ajánlhassuk ezekkel maradok Míltóságos ides Atyam Uramnak Irdemtelen kegelmes Alazatos fia Benyovszky Mouricius.”