A szlovák törvényhozás által elfogadott államnyelvtörvénnyel Szlovákia visszafelé lépett az állampárti, nacionalista múlt irányába, sok tekintetben visszavonta a rendszerváltoztatás eredményeit – közölte Bokros Lajos, az MDF EP-képviselője és a párt országos elnöksége. A közlemény úgy fogalmaz, hogy önmagában az “államnyelvtörvény” kifejezés is ellentétes az Európai Unió szellemiségével: az EU-ban a többség szokott gesztust gyakorolni a kisebbségek felé a kulturális identitás kiteljesítése és az anyanyelvhasználat terén, nem pedig az amúgy védtelen kisebbségektől szokta magát “megvédeni”.

Az MDF azonosul a szlovákiai magyarok értékelésével, mely szerint a jogszabály a kisebbségi nyelvhasználat korlátozása révén nagymértékben csonkítja a kisebbség közösségi jogait, ez pedig ellentétes az Európai Unióban elfogadott értékekkel és gyakorlattal.

Az Európai Unióban erős, magabiztos országokra van szükség, mert az unió egésze csak akkor lehet erős és versenyképes, ha az azt alkotó országok és nemzetek identitástudata erős. A szlovák törvény “eleve kirekesztő jellegű, amely azt bizonyítja, hogy a szlovák kormány fél, bizonytalan, önazonosságtudata nem stabil.”

A szlovákiai magyarság közösséget gazdagító erő, hiszen a történelem azt bizonyította, hogy a sokszínű nemzetek erőt tudtak meríteni egymás hagyományaiból és ezáltal tudták gazdagítani a közösség egészét.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a szlovákiai magyarság szülőhelyén akar boldogulni, és sokat tett azért, hogy Szlovákia az unió tagjává válhatott, hogy ma ott euróval lehet fizetni. A magyarság az elmúlt húsz évben – a Dzurinda-kormány tagjaként felelős kormányzati pozícióban különösen is – bizonyította lojalitását Szlovákia és Európa iránt. Az Európai Unió kisebbségben élő népeinek sora számára (több helyütt alkotmányban rögzített módon) biztosított az anyanyelv használat: a 21. századi európai példák tehát 180 fokos ellentétei annak, ami ma ezen a téren Szlovákiában zajlik.

“A szlovák kormány mostani nacionalista lépése a magyarországi nacionalista, kirekesztő erőket is bátorítja a nemzeti türelmetlenségre. Ismét bebizonyosodhat, hogy a kirekesztő szándékok a határok fölött összeölelkeznek, egymást erősítik. Ez ellentétes a szlovákok és magyarok békés egymás mellett élésének legeurópaibb törekvésével és a két ország legalapvetőbb nemzeti érdekeivel” – fogalmaznak.

A Magyar Demokrata Fórum kéri Szlovákia józanul gondolkodó, a magyar-szlovák barátságért tenni akaró többségét: hasson oda, hogy a kedden elfogadott nyelvtörvény váljon semmissé.

Kiemelik: Bokros Lajos, az MDF európai parlamenti képviselője a múltban sokat tett azért, hogy Szlovákia gyarapodó országgá váljon. A jövőben is mindent elkövet annak érdekében az európai fórumokon, hogy előmozdítsa a két ország közötti együttműködést, és felhívja a figyelmet az ezt hátráltató jelenségekre.

Felvidék Ma, MTI