A magyar parlament kulturális bizottságának elnöke szakértők kiséretében a szlovákiai magyarság nyelvhasználati gyakorlatát tanulmányozta.

A szlovák államnyelvtörvényt szigorító módosító javaslat parlamenti vitájával egyidejűleg, június 24-26 között tett látogatást Kelet-Szlovákiában Gyulyás Dénes operaénekes, országgyűlési képviselő. Elkisérte őt az Országgyűlés Külügyi Hivatalának munkatársa, Szesztay Ádám, aki a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségén több éven át mint kulturális attasé működött, és a szlovákiai viszonyok kiváló ismerője, valamint Szabómihály Gizella nyelvész, a Gramma Nyelvi Intézet igazgatója is.
Gulyás Dénes egyben a Kárpát-medencei Képviselők Fórumának (KMKF) Kulturális és Oktatási Albizottsága elnöki tisztét is betölti, és az albizottság legutóbbi ülésén nemcsak saját pártjától, a Fidesztől, hanem mind a négy parlamenti párttől kapott megbízatást a helyzetfelmérésre, ugynigy a bizottságban képviselt más szomszédos államok képviselőitől is – mivel a KMKF-ben valamennyi döntés konszenzussal születik.
A munkalátogatás célja a szlovákiai nyelvhasználati gyakorlat vizsgálata volt a kisebbségek körében, és az anyanyelvhasználat jogi, szakmai hátterének feltérképezése.
A képviselő és kísérete Kassát, Szepsit, Jászót, Nagykapost, Királyhelmecet és Kisgérest kereste fel. Találkozott politikusokkal, tanárokkal, egyházi személyiségekkel, polgármesterekkel, kulturális intézmények vezetőivel, egészségügyi és államigazgatási szakemberekkel. Tiszteletét tette Rákóczi Ferenc borsi szülő- és kassai nyughelyén, a jászói és leleszi kolostorban.
A szervezők nem véletlenül választották ki így a tájékozódás helyszíneit, hanem mert meggyőződésük szerint a magyar közvéleményben az indokoltnál kisebb figyelmet kapnak a kelet-szlovákiai magyarok. Ezért fontosnak tartották, hogy a nyelvtörvény szigorításával kapcsolatos magyar álláspont kialakításában ezen régió magyar lakosainak véleménye is tükröződjön.
A megbeszélések tartalmáról, a következtetésekről a szakmai út résztvevői nem tájékoztatták a nyilvánosságot. A látogatás végén Gulyás Dénes, a bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy elsősorban a KMKF albizottságának, az országgyűlés házelnökének és a magyar kormány tagjainak kíván beszámolni.
Tehát a részletekről – legalábbis egyelőre – nem kaptunk tájékoztatást, legfeljebb az impozáns politikai egységet tükröző magyar álláspontból – amellyel a négy magyarországi parlamenti párt reagált a szlovák nyelvtörvényre -, következtethetünk arra, hogy Gulyás Dénes felvidéki látogatása eredményes volt.
Felvidék Ma, pog