Ma, azaz július 23-án állapítják meg Magyarországon a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, a héten tehát eldől, kit hova vesznek fel. Déli szomszédunknál az idén 127 249 felvételiző várja az elbírálást, közülük 17 ezren mesterképzésre adták be első helyen jelentkezésüket.

A ponthatárok július 23-án este már elérhetőek lesznek a Felvi (www.felvi.hu) oldalán, de azok a jelentkezők, akik a jelentkezési lapjukon megadták mobiltelefonszámukat, sms-ben is értesítést kapnak a felvételi döntésről.
Előreláthatólag nyolc órától az Educatio Kht. elkezdi kiküldeni az sms értesítéseket az erre engedélyt adó felvételizőknek, illetve a Felvi oldalán folyamatosan elérhetőek lesznek a ponthatárok.
Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre és szakirányú továbbképzésre a felvételi során 480 pont a maximálisan elérhető pontszám, tavaly a legtöbb pontot a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakján kellett elérni, de 452 pont felett is csak 20-25 szakon kellett teljesíteni. Tavaly 96 ezer jelentkezőből 82 ezren kerültek be a felsőoktatásba a hagyományos felvételi eljárás során.
A 480 pont a tanulmányi pontokból (max. 200 pont), az érettségin elért eredmények pontjaiból (max. 200 pont) és a többletpontokból (max. 80 pont) tevődik össze.
A pontszámokat a tanulmányi és érettségi pontszámok összegzésével, vagy az érettségi pontszámok kétszeresével számítják ki, minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb számítási módszert használva.
A tanulmányi pontok a középiskolai és az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből, az érettségi pontok a választott szakon előírt két érettségi tárgy eredményéből, a többletpontok pedig a többletpont-jogcímen (pl. nyelvvizsga, emelt szintű érettségi, szakképesítés, tanulmányi verseny, sporteredmény) szerezhető pontokból tevődnek össze.
Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a – legalább érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot. Szakirányú továbbképzésnél a minimum ponthatár 140 pont.
A mesterképzéseknél a keretfeltételek szerint minden esetben 100 pontos rendszerben értékelik a felvételizőket, az értékelés független attól, hogy a jelentkező a már meglévő oklevelét melyik intézményben szerezte.
Idén 127 249-en jelentkeztek a felsőoktatásba, ebből alapképzésre 90.600-an, egységes osztatlan képzésre 10.200-an, felsőfokú szakképzésre 6.500-an nyújtottak be kérelmet. Mesterképzésre első helyen 17 ezren jelentkeztek.
Az államilag támogatott keretszám a 2009/2010-es tanévben az alap, egységes osztatlan képzésre és a felsőfokú szakképzésre 56 ezer, mesterképzésre további 21.700 helyet különített el a tárca.

Felvidék Ma, Edupress