A kulturális tárca nem készült el az államnyelvtörvény végrehajtási rendeleteivel, ezért egyelőre nem büntetik a nyelvi vétségeket. A kormány kisebbségi tanácsa is védelmébe vette a törvényt.

A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma még nem készítette el a szlovák államnyelvtörvény szigorított változatához a módszertani végrehajtási utasításait. Marek Madarič miniszter nyilatkozata szerint ezek várhatóan novemberre vagy december elejére készülnek el, ezért a szeptember 1-jén életbe lépő törvényben kilátásba helyezett büntetéseket addig nem fogják alkalmazni.
A tárca honlapján a minisztérium augusztus 31-én egy összefoglalót tett közzé arról, hogy az ő értelmezésükben az államnyelvre vonatkozó törvény bővíti a kisebbségek nyelvének használati lehetőségeit, és tételesen felsorolják, mely esetekben van szó az államnyelvtörvényben más nyelvek használatáról.
Ennek a dolgozatnak a születése és közzé tétele egybeesett a szlovák kormány kisebbségi tanácsának augusztus 28-i ülésével, amelyen a miniszter – aki egyben a tanács alelnöki tisztét is betölti -hasonló szellemben tájékoztatta a nemzeti és etnikai kisebbségek képviselőit a nyelvtörvényről. A minisztérium hivatalos közleménye szerint a kormány kisebbségi tanácsában a horvát, ruszin, német, bolgár, lengyel és orosz kisebbséget képviselő jelenlévő tagok támogatásukról biztosították a kormányt, és felszólalásaikban megerősítették a kulturális miniszter álláspontját: a kisebbségeknek nem okoz gondot az államnyelvtörvény alkalmazása, identitásukban nem sérti őket.
Szerkesztőségünk kérdésére Berényi József, aki magyar részről tagja a tanácsnak, elmondta, Hrubík Béla javasolta, hogy a kisebbségi tanács foglalkozzon azzal a jelentéssel, amelyet az EBESZ fogalmazott meg a nyelvtörvénnyel kapcsolatban, Dušan Čaplovič, a tanács elnöke ígéretet tett, hogy megvizsgálják ezt a kérést. Az MKP politikusától megtudtuk azt is, hogy amint a kulturális tárca elkészül a metodikai irányelvekkel, a kisebbségi tanács is megtárgyalja ezeket. A kisebbségi tanácsnak magyar részről három tagjai van: Berényi József, Hrubík Béla és Szarka László.

Felvidék Ma, pog