A Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) a hét végén tartotta meg éves közgyűlését Prágában. A gyűlésen zárónyilatkozatot fogadtak el, amelyben felszólítják a magyar kormányt, hogy intézményrendszert, érdekképviseletet és állampolgárságot biztosítson számukra.

A közgyűlésen által elfogadott zárónyilatkozat arra kéri a mindenkori magyar kormányt, hogy “a határon túli és nyugati magyarságot a magyar nemzet szerves, elválaszthatatlan részeként kezelje”.Több mint tucatnyi európai állam országos magyar szervezeteit képviselő résztvevők megelégedéssel állapították meg “a NYEOMSZSZ működésének és szervezettségének további erősödését” . Ez többek között az Őrszavak internetes újság és az Európai Integrációs és Kisebbségi Ügyek Szakbizottságának létrehozásával, kisebbségügyi tanulmányutak megszervezésével, a Svájci Magyar Ház Alapítvány tagfelvételében nyilvánult meg. A közgyűlésen elismeréssel nyugtázták a szlovákiai nyelvtörvény ellen szervezett tiltakozó akciójukat.

A NYEOMSZSZ ernyőszervezetként 2001 őszén alakult meg a svédországi Stockholmban. Az alapszabályt 13 országos szervezet, köztük a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége írta alá és fogadta el. A tagok között megtalálhatóak az angliai, ausztriai, dániai, észtországi, finnországi, hollandiai, németországi, norvégiai és svédországi országos magyar szervezetek. Kontinentális szövetségként a NYEOMSZSZ legfontosabb feladatának tekinti a magyar szórványok anyanyelvi oktatásának és közösségmegtartó intézményrendszerének további fejlesztését és erősítését. Ennek súlyát az újonnan nyugatra érkező magyar fiatalok és családok integrációja is növeli.A NYEOMSZSZ nem pártpolitikai irányultságú ernyőszervezetként nyomon követi a Kárpát-medencében, különösen az anyaországban végbemenő politikai, gazdasági és kulturális változásokat. Kötelességének tartja, hogy szavát hallassa a magyar-magyar kapcsolatokat befolyásoló és meghatározó döntéshozatalban.

Felvidék Ma, MTI