Elítéli a kisebbségi jogok mindennemű korlátozását Szlovákiában a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), amelynek “miniparlamentje” szombaton Marosvásárhelyen elfogadott állásfoglalásában felszólítja a szlovákiai parlamenti pártokat, hogy vonják vissza a módosított nyelvtörvényben foglalt diszkriminatív intézkedéseket.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) egyhangúlag elfogadott dokumentumában az Európai Unió szellemiségével és az európai kisebbségi jogokkal ellentétesnek minősíti a szlovák államnyelvtörvény június 30-án elfogadott módosításait. Leszögezi: a szabályozás ellentétes az Európa Tanács Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartájával, nemzeteinek kisebbségi jogokra vonatkozó keretegyezményével, miniszteri bizottságának vonatkozó ajánlásaival. “Súlyosan diszkriminatívnak tartjuk azt is, hogy a jogszabály hatálya kiterjed az egyházakra és a közszolgáltatásra” – olvasható az állásfoglalásban.
A törvény ahelyett, hogy a nyelvek használói közötti egyenlőséget erősítené, a kisebbségi nyelvet használókat többletkötelezettségekkel terheli, szankciókkal fenyegeti – állapítják meg a romániai magyarság képviselői. Szerintük a törvény ezáltal aránytalanul és indokolatlanul beleavatkozik az emberek magánéletébe, és korlátozza a Szlovákiában élő magyarok és más kisebbségek jogait. “Történelmi tapasztalataink alapján aggodalmunkat fejezzük ki, hogy a törvény alkalmazása, a pénzbírságok kiszabása olyan feszültségekhez vezethet, amelyeket el kellene kerülni”.

Az RMDSZ SZKT felkéri az európai parlament összes magyar képviselőjét, hogy juttassák el ezt az állásfoglalást Jerzy Buzekhez, az Európai Parlament elnökéhez, Knut Vollebaekhez, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosához, a nemzetközi fórumokon pedig tegyenek meg mindent a figyelem felkeltése és a vitatott cikkelyek visszavonása érdekében.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke politikai beszámolójában maga is utalt a szlovákiai nyelvtörvényre. Kifejtette: az, ami abban az országban történik, a Kárpát-medence magyarságának egészét, így a romániai magyarságot is érinti. Ennek kapcsán említette a román parlament elé terjesztett új oktatási törvény tervezetét, amely – mint mondta – nem elégíti ki ugyan teljes mértékben a magyar közösség igényeit, de az RMDSZ-nek a román kormánypártokkal folytatott konzultációk eredményeként sikerült egy olyan változatot keresztülvinnie, amely kedvezőbb helyzetet teremt a romániai anyanyelvű oktatás terén, mint az eddigi törvény.

– mti –