Szeretném megosztani az olvasókkal, hogyan látom az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ jelenlegi működését, rávilágítani az intézmény közömbösségére az öntevékeny szlovákiai magyar szervezetekkel szemben.
Több szervezet és község is bizonyítja, hogy amíg Stugel Tibor volt az igazgatója az intézménynek, a járás minden irányába jutott valamilyen formában segítség, támogatás. Legtöbbször a nem pénzbeli támogatás, tanács, szakmai segítség többet ért, mintha egy szerény összeget kaptak volna falvaink.
Amióta új koalíció uralkodik a megyében és új vezetése van a művelődési központnak, szinte megbénult a magyar szervezetekkel való kapcsolat, a támogatás pedig teljesen elakadt.
Mint a Csemadok járási elnöke, ez év tavaszán a körzeti és járási szavalóversenyek szervezése előtt, megpróbáltam felvenni a kapcsolatot az intézménnyel. Megvallom, magam sem nagyon reménykedtem a sikerben. Mégis, megpróbáltam. A legszerényebb együttműködésben kértem a segítségüket: Emléklapok ill. versenydíjak felajánlására, elkészítésére gondoltam. Emlékszem, korábban még a régi rendszerben is volt ennyi, pedig akkor is csak szlovák nemzetiségű alkalmazottai voltak az intézménynek. Felvetettem, hogy folytathatnánk az együttműködést, hisz az ő munkaterületüknek is része ez a műfaj, s a kisebbségek támogatása a járásban. Az igazgatónő, Marta Šimo-Svrčeková, egy személyes tárgyalás során meg is ígérte e szerény kérésünk teljesítését. Amikor azonban megjelent a versenyen, egynyelvű oklevelet hozott, és azt mondta nincs pénzük díjra, más segítségre.
A járásban élő magyar nemzetiségűek kultúrájára szánt költségvetés kimerül abban, hogy kiadnak egy színes periodikus nyomtatványt Kultúrnik címmel, melyben a kerületi hivataltól megkapott programokat itt-ott magyarul is feltüntetik, de a programokról semmilyen tájékoztatást nem nyújtanak.
Jó lenne tudni, megyei képviselőink – akik igaz, kisebb létszámban vannak az önkormányzatban, mint az előző ciklusban -, tisztában vannak-e a megye pénzelosztási módszerével, hányszor interpelláltak ez ügyben, van-e kimutatás, összehasonlítás más járásokkal, megyékkel?
A magyar civil szervezetek vezetői lassan már feladják a harcot, nem tesznek meg mindent a nekünk járó pénzforrások megszerzése ügyében.
Persze ehhez jobban kellene ismernünk jogainkat, pályázati lehetőségeinket, a lobbizási módszereket, s élni kellene a továbbképzési lehetőségekkel. Mindehhez fiatal és kiművelt fők, utánpótlás is kellene, fiatalok, akik egy tudatos távlati tervvel építenék régiójuk jövőjét.

Dániel Erzsébet