A Csemadok Komáromi Területi Választmánya harmadik alkalommal rendezte meg a Multi-kulti Fesztivált Szentpéteren azzal a céllal, hogy a szélesebb régiókban élő nemzetek, nemzetiségek kultúrájának közeledését, a kölcsönös bizalom elmélyítését, békés együttélések kulturális gazdagítását tűzte ki célul a rendezvény, amellyel komolyan gondolt hagyományt szeretnének Szentpéteren teremteni.

 

A fellépők közül elsőként az érsekújvári Operett Kvintett magas színvonalú operett-gála műsora aratott fergeteges sikert, majd ezt követte Jobbágy József polgármester ünnepi beszéde. Elmondta a rendezvény céljával, eszmei gondolatával Szentpéter Község Önkormányzata teljes egészében azonosulni tud, ezért továbbra is támogatni fogják, hogy a fesztivál mondanivalója hatékonyan és egyértelmű legyen, színvonala emelkedjen, nőjön vonzereje, terebélyesedjen regionális jelentősége. Tekintettel a bonyolultabbá vált szlovák –magyar nemzetközi kapcsolatokra a mai fesztivál küldetése még inkább időszerű, hiszen ez a rendezvény kezdetétől fogva Szlovákiában a többségi nemzet és az itt élő nemzetiségek közösségek közeledését szolgálja. A kultúra színes értékeivel sokrétű módon és különböző nyelven, de ékesen csengő szavakkal igyekszik újra meg újra bizonyítani a közösen élő nemzetek múltjának, nyelvének kulturális kincseinek közeledése és megismerése és kölcsönös megértése, bizonyos szintű befogadása szilárd alapja az európai szintű békés és alkotó együttélésnek. A rendezvény világosan, konkrétan, a szlovák-magyar –roma párbeszéd, az egyértelmű emberi tolerancia, a szoros együttműködés és a kulturális kapcsolatok kibővítésének gondolatát karolja fel régiónkban, valamint a nyugodt és szilárd alapokon fekvő békés egymás mellett élés szükségességét hangsúlyozza.
Petheő Attila szerint nem véletlen, hogy a fesztivál a Multi –kulti fesztivál címet kapta, hiszen egy furcsa világban élünk manapság. „Magyarnak neveltek odahaza, szüleimet is magyarnak nevelték és a csemetéimet is magyarnak fogom nevelni, és jó erősen belém égették, hogy a szomszédomat mindig tiszteljem, amíg nem mászik át a kerítésen, lelopni fáról az almát. Tiszteljem és becsüljem őt mindig, legyen az. bármilyen fajhoz, cselekedethez tartozó ember, nő vagy férfi, teljesen mindegy. Ezt a rendezvényt azért hívtuk életre, hogy üzenjünk a régiónak, és üzenjünk mindenkinek, hogy itt élünk közösen és nem kívánunk átmászni, mások almáját szüretelni, hiszen nekünk is van almánk, több száz, több ezer esztendeje van itt saját almafánk, amit már eleink öntöztek. Üzenjük azt is, aki esetleg nem itt született, hanem később jött ide, azt is szívesen látjuk, és szívesen fogadjuk. Reméljük egy kulturális párbeszéd, példát mutat majd a nagy politikusoknak, hogy közösen tudjanak gondolkodni, magyarok, szlovákok és romák.
A rendezvény további részében fellépett az ógyallai alapiskola Bellő Konkoly-Thege gyermektánccsoport zenekaruk kíséretében, akik az elmúlt hónapban, Bécsben léptek fel. Őket követte a komáromi Nyugdíjasklub énekkara (Cakanka), amely szlovák népdalok mellett magyar népdallal is kedveskedtek a közönség nem kis örömére. Szólót énekelt Sátek Ilona, kísérte őt Rigó Pál és Oláh Sándor.
Mivel a csatai Romane Jíle együttes másfél órás késéssel tudta volna vállalni a fellépését, ezért az idei rendezvényen nem léptek fel.
Ennek ellenére a különböző nyelven felhangzott dallamok, énekek minden jelenlévő szívét tekintet nélkül nemzetiségi, vallási, etnikai hovatartozásra megragadta és sok szép maradandó élménnyel gazdagította.

Felvidék Ma, (miriák)

A szerző felvételei megtekinthetők a Képgalériában.


Az ógyallai alapiskola Bellő Konkoly-Thege tánccsoportja


Az érsekújvári Operett-kvintett