Komáromban ma, szeptember 21-én tartották meg a hivatalos tanévnyitót a Selye János Egyetemen, az oktatási intézmény Konferencia Központjában.

Az intézmény új rektora és három dékánja beiktatási ceremóniájával egybekötött évnyitó jelentőségét az is bizonyította, hogy az ünnepségen több hazai és külföldi közéleti személyiség is részt vett. Az egyetemi oktatók bevonulása és a szlovák himnusz eléneklése után Héder Ágnes, az egyetemi könyvtár vezetője többek között üdvözölte Heizer Antalt, a Magyar Köztársaság szlovákiai és Peter Weiss, a Szlovák Köztársaság magyarországi nagykövetét, Gémesi Ferenc államtitkárt és Zilahi László főosztályvezetőt, a Magyar Miniszterelnöki Hivatal képviselőit, Szabó Gábort a Magyar Rektori Konferencia elnökét, a szlovák parlament képviselőit, valamint a szlovákiai, magyarországi, erdélyi és kárpátaljai felsőfokú oktatási intézmények vezető munkatársait.

A szlovák és magyar nyelven elhangzott üdvözlések után került sorra a beiktatási ceremónia. Előbb Bukor József, az egyetemi szenátus elnöke mutatta be az Ivan Gašparovič államfő által 2009 február másodikán rektorrá kinevezett Tóth Jánost, aki a rektori lánc és jogar átvételét követően letette az ünnepi esküt. Majd a három kar szenátusának elnöke méltatta Szarka László, a tanárképző kar, Sikos T. Tamás, a gazdaságtudományi kar és Molnár János, a református teológiai kar új, illetve régi-új dékánja eddigi munkásságát, akik szintén fogadalmat tettek.

Azután Tóth János rektor ünnepi beszéde hangzott el, amelyben köszönetet nyilvánított az iránta megnyilvánuló bizalomért és az intézmény mindennemű támogatásáért. A díszvendégek köszöntő beszédei után, Tóth János rektor megnyitotta az egyetem hatodik tanévét, amelyet a tanári karon 1242, a gazdaságtudományi karon 1142, a református teológiai karon pedig 74 nappali és levelező tagozatos hallgató kezdett el.

Ez alkalommal sem maradhatott el az első évesek ünnepi fogadalomtétele és köszöntése.

Végül Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetér Alapítvány kuratóriumának elnöke Ex-libris díjjal jutalmazta a magyar kultúra megőrzéséért munkálkodó komáromi egyetemet.

Felvidék Ma, pr-ub