A Csallóköz ismert Mária-kegyhelyén, Bacsfa-Szentantalon került sor a XX. Komáromi Imanapon elindított Jópásztor Imakilenced soron következő, 7. állomására október 4-én a Jópásztor Alapítvány, a Pázmaneum Társulás és a Bacsfai Római Katolikus Plébánia szervezésében. A zarándokok a szentmise előtt rózsafüzér imádságon és szentségimádáson vehettek részt. Este öt órakor került sor az ünnepi szentmisére, amelyet felvidéki és magyarországi paptestvéreivel együtt Dékány Ferenc atya, a Győri Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság igazgatója. Sranko László bacsfai plébános köszöntötte a szentmise elején a megjelent papokat és híveket. A főcelebráns szentbeszédében Jézus, a Jó Pásztor példáját állította a hívek elé. Buzdította a híveket, hogy ők maguk is váljanak pásztorokká és mutassanak jó példát embertestvéreiknek. Ne féljenek megvallani kereszténységüket ,még ha szenvedés és üldöztetés is lesz érte a jutalmuk a földi életben.
A szentmise végén Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke elsőként megköszönte a főcelebráns atyának a buzdító szavakat, majd a helyi plébánosnak, hogy fogadta az Imakilencedet és helyt adott a 7. állomásnak. A Jópásztor Imakilenced következő állomására október 10-én kerül sor Máriavölgyben, a szervezők ezáltal is szeretnének kapcsolódni imaszándékukkal a felvidéki magyarok számára idén is meghirdetett Mária-zarándoklathoz, amelynek egykor maga Esterházy János volt a kezdeményezője. Az Imakilenced résztvevői a Pozsony melletti Mária-kegyhelyen is papi hivatásokért imádkoznak majd. Végezetül ismertetésre került az Imakilenced utolsó, befejező állomásának időpontja és helyszíne is. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök részvételével Zsitvabesenyőn kerül sor a 9. állomásra november 15-én.

Felvidék Ma, Pázmaneum