A Pázmaneum Polgári Társulás 2005. október 2-án a csallóközi Bakán alakult azzal a céllal, hogy a társulás tagjai az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését fogják szolgálni a keresztény erkölcs szellemében. A papok és világi hívek által alapított Pázmaneum immár negyedik éve fejti ki tevékenységét a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában.
2009 januárjában a Keresztény Élet Szerkesztősége, a Lakiteleki Népfőiskola és a Pázmaneum Társulás „A mi jelünk a kereszt” – gróf Esterházy János mártírsorsú felvidéki keresztény politikus élete címmel csapatversenyt hirdetett anyaországi és határokon túl élő középiskolás korú fiatalok részére. Februárban Teológiai Tanulmányi Napra került sor Zselízen a Társulás és a helyi plébánia szerevezésében, amelyet a „A Katolikus Egyház – az emberi jogok védelmében” címmel hirdettek meg.
Márciusban került sor a Feltámadási menet szervezésére a Felvidéken, valamint elkezdődtek jubileumi XX. Komáromi Imanap előkészületei is.
Áprilisban a már említett Feltámadási menetet fogadták a Pázmaneum képviselői és megszervezték annak felvidéki útját. Az egy évvel ezelőtti egyházmegyei felosztásra reagálva íródott Nyílt levélre a Társulás megkapta a szlovák püspökök válaszát.
Májusban került sor a hónap és az esztendő legkiemelkedőbb rendezvényére, a XX. Komáromi Imanapra, amelyre az előző évekhez képest még többen érkeztek a felvidéki katolikus hívek a különböző egyházmegyékből. Lénár Károly atya tiszteletére könyvet jelentetett meg a Társulás, amelyben a hitvalló atya bátor és példás életútját, valamint szentbeszédeit tették közzé.
Júniusban tovább folytatódott a Komáromban elkezdődött Jópásztor Imakilenced, amelynek soron következő állomását Nagycsalomján rendezték. A Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrenddel karöltve a Szent Korona hiteles méretarányos mása újabb felvidéki útja során Dunaszerdahelyre is eljutott.
Júliusban imavirrasztásra került sor Zselízen a felvidéki magyar katolikusokért. Dobai Sándor atya, brüsszeli magyar lelkész ismét a Felvidékre látogatott, ezúttal a gútai ministránstáborban fogadták őt a Pázmaneum képviselői. Idén a Jópásztor Alapítvánnyal közösen Társulásunk is besegített a ministránstábor szervezésében.
Augusztusban a hagyományos ipolybalogi Szent Korona ünnepségen is jelen voltunk, valamint augusztus 20-án első alkalommal szerveztük meg a Magyar Szolidaritás Tüze elnevezésű tűzgyújtási akciót Dunaszerdahelyen, amelynek nagy sikere volt a városi polgárok körében. Ugyancsak ebben a hónapban részt vettünk a bécsi Szent István-ünnepségen is.
Szeptemberben Társulásunk képviselői részt vettek a budapesti Slachta Margit emlékkonferencián valamint a 15 éves Marianum egyházi iskolaközpont ünnepségén.
A következő hónapokban tervezzük a komáromi Salkaházi Sára emlékkonferencia megrendezését valamint a Czakó Gábor-estet Dunaszerdahelyen.
Társulásunk tagjai a dunaszerdahelyi történelmi és kulturális eseményeken mindig képviseltetik magukat és a megemlékezés koszorúit helyezik el emlékműveinknél. Kiadásra kerül a 2010-es Regnum Marianum Kalendárium is, amely ismét tartalmas olvasmányokkal várja majd az olvasókat.
A Pázmaneum Társulás aktívan bekapcsolódott a komáromi Marianum Szent Imre kollégiumának felépítésére kibocsátott téglajegyek árusításába.

Egyre több egyházi és civil szervezet keresi meg Társulásunkat, hogy meghívóikat, egyházi vagy világi rendezvényeikről szóló beszámolóikat, felhívásaikat tegyük közzé. Ennek érdekében szeptemberben Pázmaneum Hírlevelet indított Társulásunk. Ugyancsak honlapunkon található egy eseménynaptár is, amelyben a felvidéki katolikus és világi rendezvények időpontjait tüntettük fel. Tagjaink több nemzetközi konferencián is részt vesznek határon innen és túl.

A Pázmaneum Polgári Társulás továbbra is elkötelezett hivatástudattal próbálja szolgálni a felvidéki magyar közösséget, és legjobb tudása és belátása szerint igyekszik felszólalni a felvidéki magyarságot ért sérelmek ügyében. Kulturális, egyházi és hagyományápoló rendezvényeit több helyszínen kívánja a jövőben is megvalósítani a Társulás, amely pályázatok és támogatások segítségével képes a szükséges anyagi forrásokat előteremteni az egyes rendezvények lebonyolításához.

Karaffa Attila, a Pázmaneum titkára

Felvidék Ma