Mozdulj, segíts, szeress! – ez volt a jelszava a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) Szeretethíd nevű önkéntes napjának, melynek keretében október 3-án több mint 3000 lelkes résztvevő munkálkodott helytől, kortól függetlenül.

Beteglátogatás, szemétszedés, parkrendezés, idősek otthonainak látogatása, koncertezés javítóintézetben, ételosztás hajléktalanoknak, falfirka-mentesítés – csak néhány példa azok közül a szolgálatok közül, melyeket október 3-án, a Szeretethíd keretében Kárpát-medence szerte végeztek a résztvevők, akik kitűzőket, pólókat kaptak jutalmul.

A Szeretethíd célja, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében az ország minden területén munkálkodjanak kisebb-nagyobb csoportok szociális, fejlesztési vagy ökológiai területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek. Szeretne rámutatni továbbá, hogy bár a jelenlegi válság következménye lehet a családok bezárkózása, magába fordulása, mégis törődnünk kell a környezetünkkel, a környezetünkben élők nehézségeivel. A helyi közösségektől való elszigetelődés folyamatát kell megelőzni, ebben kíván segíteni ez a kezdeményezés.

A rendezvény hivatalos megnyitója Budapesten, a Bethesda kórház kertjében volt, ahová a közelben lévőket várták, hogy itt közösen lehessen elkezdeni a munkát, és áldást kérni rá, majd szétszéledve mindenki végezhesse aznapi szolgálatát. A megjelenteket a Szeretethíd két fővédnöke köszöntötte: Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, és Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, valamit Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke.

Szlovákiában a Szeretet hídjának pilléreit Marcelházán erősítették az önkéntesek. A nap folyamán reggel 7-től egészen este 8-ig dolgoztak a magyar tannyelű alapiskola kerítésének újrafestésén. A lelkes kezek nagyjából 10-es csoportokban, óránként váltották egymást. A munka jelentős részét a Marcelházán megvalósuló V. Felvidéki Cserkész Regöstalálkozón (FELCSER) résztvevő cserkészek végezték el. A szolgálatba bekapcsolódott a helyi református gyülekezet, és az ugyancsak itt munkálkodó nyugdíjas klub is.

Az iskola biztosította a festéket, a községben működő festékbolt pedig az ecseteket, így a mintegy 150 önkéntes fennakadásoktól mentesen végezhette az elvállalt feladatokat.

A rendezvényen tiszteletét tette Balczó András, magyar olimpiai bajnok öttusázó is a Szeretethídjának egyik támogatója, aki bizonyságot téve életéről szavaival buzdított minket az alázatosság fontosságára felhívva a figyelmünket.

Példaértékű összefogás volt ez Marcelházán a cserkészek, az egyház , a civil szervezetek, az oktatási intézmények és a vállalkozók között.

Felvidék Ma, Lengyel Zoltán (Fotók a szerző felvételei)