Bauer Edit európai parlamenti képviselő november 16-án írásbeli választ igénylő kérdést intézett az Európai Bizottsághoz. Ebben kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a párkányi papírgyár többségi tulajdonosának ténykedését, mert döntésének következtében a papírgyár beszünteti működését, és az alkalmazottak elbocsátásra kerülnek. A Bizottságnak három héten belül válaszolnia kell a feltett kérdésre.
A párkányi papírgyár részvényeinek 98,5%-át az ír Smurfit Kappa vállalat vásárolta fel 2005-ben. Az utóbbi időben a gyár komoly nehézségekkel szembesült: mind a papír árának csökkenése, mind a cég menedzsmentjének hibás és célzatos döntései veszteségeket okoztak a vállalatnak. E nehézségek ellenére a papírgyár évi 0,6%-os kamatláb mellett az anyavállalatának kölcsönt folyósít, miközben az a kölcsönt nem törleszti, csak növeli a kötelezettségét.
Európában mindössze két vállalat létezik, amely fluting-ot (félvegyi barna csomagolóipari papír-alapanyagot) gyárt – a párkányi, valamint a PowerFlute nevű finn vállalat (az utóbbi ugyanazon tulajdonos családi birodalmának részét képezi, pénzügyi nehézségekkel küzd, és új piacra lenne szüksége). Közben pedig a kartondoboz-alapanyag klasszikus gyártási módjához (az ún. kraftborderhez) képest a fluting kevésbé költséges, s környezetvédelmi szempontból is perspektivikusabb.
A Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma a vállalatnak felajánlotta segítségét, ezt azonban a cég annak ellenére elutasította, hogy a privatizáció óta az állam a vállalatot 50 millió szlovák korona adókedvezményben részesítette.
Az új befektetők érdeklődése ellenére, akik a vállalatot teljes egészében felvásárolnák és tovább gyártanák a fluting-ot, a tulajdonosok úgy döntöttek, a céget feldarabolva, részenként adják el.
2009. október 1-jén a vállalat bejelentette, hogy az üzemet bezárja, és az alkalmazottak tömeges elbocsátására kerül sor 2010 márciusáig.
– Mit készül a Bizottság tenni annak érdekében, hogy egy már egyébként is magas munkanélküliségi rátával rendelkező régióban ne növekedjen további néhány száz személlyel a munkanélküliek száma, amely – a beszállítókat is beleszámítva – mintegy 1000 családot érinthet?
– Felülvizsgálja-e a Bizottság a vállalat gazdálkodását és annak a gyanúját, hogy a papírgyár vagyonát az anyavállalatra mentik ki csakúgy, mint a többségi tulajdonos azon törekvését is, hogy a konkurens vállalat leépítésével hozzáférést nyerne annak piacaira?
– Nem mond ellen az efféle eljárás a tőke szabad áramlása elvének?
Ezt kérdezi Bauer Edit az Európai Bizottságtól annak érdekében, hogy rámutasson a párkányi papírgyár tudatos tönkretételére.
Brüsszel, 2009. november 16.

Felvidék Ma