Minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A tagállamok az uniós polgárok szabad mozgásához való jogát csak közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból korlátozhatják – ez szerepel abban a levélben, amelyet az Európai Bizottság küldött válaszul a Sólyom László köztársági elnököt ért szlovákiai incidenssel kapcsolatban Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselőnek. Gál Kinga kérdéseivel többek között arra kívánt választ kapni az Európai Bizottságtól: megtagadható-e bármilyen alapon egy tagállam hivatalos képviselőjétől, jelen esetben egy államfőtől, hogy egy másik tagállam területére beutazhasson? Ez a kérdés azzal a példa nélküli esettel kapcsolatosan merült fel, hogy 2009. augusztus 21-én a szlovák kormány megtagadta Sólyom László Szlovákia területére való belépését.

A Bizottság nevében Jacques Barrot alelnök válasza megerősíti Gál Kinga álláspontját: minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A tagállamok az uniós polgárok szabad mozgásához való jogát csak közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból korlátozhatják. “A közrendi vagy közbiztonsági okokból hozott intézkedéseknek meg kell felelniük az arányosság elvének, és kizárólag az érintett egyén személyes magatartásán alapulhatnak, amely valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt kell, hogy jelentsen a társadalom valamely alapvető érdekére” – állapítja meg a bizottsági válaszlevél.

Annak érdekében, hogy hasonló helyzet ne ismétlődhessen meg, a képviselő fontosnak tartja, hogy elsősorban a magyar kormány, ha pedig az uniós jogelvek és jogszabályok sérültek, mint az a jelen esetben vélelmezhető, akkor az Európai Bizottság megtegye a szükséges lépéseket – olvasható a képviselő közleményében.

Felvidék Ma, InfoRádió