Bíróczi István, nagykéri esperes-plébános Fraknói Vilmos-díjat kapott. Az elismerést Csepregi András, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetője adta át 2009. november 20-án, Fraknói Vilmos halálának évfordulóján a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz Károly-termében.

A Fraknói Vilmos-díjat azoknak adományozzák, akik munkássága kiemelkedő a teológia, filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. A díjat évente adják át, november 20-án, Fraknói Vilmos halálának évfordulóján. Minden évben 2 fő magyar állampolgár és egy fő magyar nemzetiségű, nem magyar állampolgár részére adományozható.

Dr. Török József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető professzora laudációjában az alábbi szavakkal javasolta Bíróczi atyát a Fraknói-díj Kuratóriumának kitüntető figyelmébe: Bíróczi István atya életét és papi szolgálatát az Isten felvidéki magyar népéről való odaadó gondoskodás különösképpen is jellemzi. 1992-ben Ipolyságon megalapította a magyar tanítási nyelvű egyházi alapiskolát és 1994-ben a nyolcosztályos egyházi gimnáziumot (Fegyverneki Ferenc egyházi nyolcéves gimnázium, Ipolyság). Mindmáig ez Szlovákia egyik legnagyobb magyar egyházi iskolája, amiért Bíróczi István 2001-ben megkapta Ipolyság Város Díját. Bíróczi István atya, aki családjának története során a Benes-dekrétumok igazságtalan és kegyetlen végzéseinek maga is elszenvedőjévé vált, kiemelkedően sokat tett a felvidéki keresztény magyarokért, hogy kitartsanak és növekedhessenek a katolikus keresztény hitben és magyar nemzeti öntudatukban. István atya mélységesen megértette, hogy az édes anyanyelv ápolása elsőrendű feladat, különösképpen az ifjúság nevelése terén. Ennek a törekvésnek és a hathatós, szép gyümölcsöket termő igyekezetnek az értékét nagyban növeli, hogy a magyarság kollektív bűnösségét ma is törvényesítő, és csalárd nyelvtörvényt fogalmazó, egyáltalán nem baráti szlovák politikai környezetben fáradozik a katolikus hit és a magyarság megmaradásáért és növekedéséért. Ezzel méltán dicsérendő szolgálatot tesz a szlovák és magyar nemzetiségű katolikusoknak, valamint minden jóakaratú embernek a felvidéki katolikus egyházban. Bíróczi István atya Fraknó Vilmos keresztény-nemzeti szellemiségnek továbbörökítője. Ennek alapján ajánlom Bíróczi István áldozópapot a Fraknói-díj Kuratóriumának kitüntető figyelmébe.

Fraknói Vilmos történetíró, egyháztörténész 1843. február 27-én született Ürményben (Nyitra megye). Történelmi munkáiban az egyháztörténelem és az egyetemes magyar történelem olyan nagy alakjainak állított emléket, mint Szent István, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás, II. Rákóczi Ferenc, illetve Pázmány Péter és Vitéz János. 1924. november 20-án hunyt el Budapesten.

Felvidék Ma, Pázmaneum-Balga Zoltán