Kassán november 16-án és 17-én emlékeztek meg a Bársonyos Forradalom huszadik évfordulójáról.
Az eseménysorozat hétfőn délután kezdődött egy emléktábla leleplezésével a Forgách-palota épületén (Fő u. 10), mely a két háború között a magyar politikai és kulturális szervezetek otthona volt, ma a Tudományos Könyvtár székel benne.
A rézemléktáblát Karin Lunterová-Patúcová és Peter Žalman építészmérnök készítette. Felirata Ivo Hoffman híres dalának szavait idézi: „…szeretetet… igazságot… kitartást… új nap” Alul: November 1989. Az emléktáblát úgy alkották meg, hogy a szöveg mögé égő gyertyákat lehet tenni, s akkor felirata világít.
A táblát František Knapík (KDH) főpolgármester leplezte le annak reményében, hogy állandó emléket állítanak az 1948-89 közötti „nemszabadságot” eltörlő Gyengéd Forradalomnak. A 89-es események szereplői tüntetőleg távol maradtak. Egy fiatal hölgy plakátot húzott elő, melyen a következő szöveg volt szlovákul olvasható: „November ideáljainak beteljesülése = az önök teli zsebe, a KDH képviselői” A hivatalosságok úgy tettek, mintha nem történt volna semmi.

Majd a történelmi városháza épületében egy órával később fogadásra került sor. Ide meghívták a történelmi események résztvevőit, ám azok ide sem mentek el. A főpolgármester köszöntötte a megjelenteket, visszaemlékezett a nehéz időkre, s ennek kapcsán méltatta az egykori disszidenseket és az ellenzék tagjait. Megemlítette, hogy a városban vallási és nemzetiségi tolerancia érvényesül, ami Filipkó Józsefnek is köszönhető, aki a város önkormányzata melletti Nemzetiségi Bizottságot erélyesen vezeti. Majd Rudolf Bauer (KDH), egykori főpolgármester, parlamenti képviselő is felszólalt. Jelen volt Lev Bukovský, a műegyetem egykori szívós rektora. Dušan Klinger, aki abban az időben a Szlovák Televízióban dolgozott, majd a változások után a Slovenský východ c. lap főszerkesztője lett. Megkérdezte, véthet-e a protokoll ellen. Igenlő választ kapott. Elmondta, az elmúlt húsz év alatt a jobboldal, s főleg a kereszténydemokraták nem sokat értek el. Itt persze a KDH nem túl sikeres kerületi választásaira gondolt mindenki. Nagy csönd lett, s lassacskán az ott jelenlévő 50 ember elsomfordált.
Az egykori résztvevők a Fő utca és Erzsébet utca sarkán gyülekeztek az egykori Polgári Fórum (PF – OF) és Nyilvánosság az Erőszak Ellen (NyEE – VPN) egykori otthona előtt, ahol ma az OTP Bank székel. Ez annak volt köszönhető, a kassai ellenzékieknek egyenes kapcsolata volt Prágával, s így egyedül Szlovákiában, csak itt alakult PF. Az épület előtt üdvözölték egymást az egykori szervezők, majd bemutatták az emléktáblát, melynek elhelyezésére sor kerül az engedélyek és szükséges pénzösszeg biztosítása után. Egyperces néma csönddel emlékeztek elhunyt társaikra: Marcel Strýkora, Peter Raševre és Slavomír Stračárra, aki fölöttébb különös körülmények között hunyt el. Megjelent Fedor Gál, aki húsz évvel ezelőtt az egyik vezetője volt a forradalmi változásoknak. Rövid felszólalását azzal fejezte be: Jó estét Kassa, jó reggelt Szlovákia! A többiek is röviden emlékeztek az eseményekre, s néhányan elégedetlenségüket fejezték ki az azóta bekövetkezett fejleményekkel. Fél órával később a Löffler Múzeumban megnyílt a 89-es plakátok kiállítása. A Kassai Polgári Klub hiába pályázott, így az egy szponzor és a Múzeum igazgatójának köszönhetően valósulhatott meg. A hónap végéig láthatóak azok a plaktátok, amelyeket ismeretlen emberek rajzoltak, festettek, írtak. Ezek zöme egyedi alkotás. Csala Kornélia nyitotta meg a kiállítást – kulcscsörgetéssel. Így idézve föl az egykori tüntetések hangulatát. A megnyitón Fedor Gál is felszólalt. Azzal kezdte, nem baj-e, ő nem fog két nyelven beszélni. Elmondta, a változások első napjai után hivatásos levéltárost fogadtak föl, hogy rendezze a sok dokumentumot. Erre később Mečiar rá akarta tenni a kezét, ám ezt sikerült meggátolni. Most fogják a nyilvánosság elé tárni azt. Azt is nehezményezte, hogy egyesek, mint Ján Budaj, a két évtizeddel ezelőtti eseményeket saját igazolására kívánja fölhasználni. Többen megállapították, egyes jelszavak és követelések mindmáig semmit sem veszítettek időszerűségükből.
A Kassai Állami Filharmónia rendezésében zenés irodalmi estet rendeztek a Művészetek Házában a húsz évvel ezelőtti események előtt tisztelegve. Majd két helyszínen levetítették a Jó reggelt Szlovákia (Dobré ráno Slovensko) c. alkotást, melynek szerzői Martin Hanzlíček, Fedor Gál és Peter Zajac. Az egyik vetítésre az egykori Dohánygyárban került sor, ahol sok fiatal jelent meg. Peter Schutz újságíró – aki 1989-ben szintén aktív részese volt az eseményeknek – rövid beszélgetést folytatott Fedor Gállal, majd egy kérdés hangzott el a fiatalok részéről, melyből kiderült, a fiatalságnak már fogalmuk sincs róla, mi történt valójában húsz évvel ezelőtt. S ezután vetítették le az egyórás filmet.
A másik helyszín, ahol szintén levetítették a filmet, a monarchiabeli katonai raktár épületegyüttese volt.
Az ünnepnapon, november 17-én kora délután megkoszorúzták a Kommunizmus áldozatainak emlékművét (Fő u. 66), majd az Alsó Kapunál nagyon szerény fotókiállítás nyílt a 89-es eseményekről. Itt Róbert Berenhaut néhány korabeli fotója látható. Azért sikerült oly méltatlanul szerényre ez a kiállítás, mert hiába pályázott támogatásra. Peter Neuwirth annak megnyitóján kemény szavakkal bírálta a jelenlegi állapotokat. Felszólította a helyi politikusokat, hogy a regionális választások eredményeire való tekintettel ébredjenek föl, mert máskülönben a polgárok veszik kézbe az ügyek intézését.
16 órakor koncert kezdődött a Déli Kapunál, melynek címe Ének a szabadságról. Ennek keretében Marián Čekovský lépett föl együttesével és vendégeivel. Ezt is a főpolgármester nyitotta meg, emlékeztetve a nagyjából 100 fős közönséget, hogy húsz évvel ezelőtt az éneklésnek is helye volt a tüntetéseken. A közönség később megduplázódott, miközben az embernek eszébe jutott, hogy ez a terület annak idején gyakorta volt tömve emberekkel, s erre Berenhaut egyik fotója is emlékeztetett. Néhányan arról beszélgettek, hogy Dzurinda idejében is loptak, de ma ennek méretei sokkal nagyobbak.
17 órakor a kassai kerékpárosok gyülekeztek az egykori tüntetések színhelyén. Egy darabig az emberek beszélgettek úgy, mint húsz évvel ezelőtt. Ladislav Rovinský, a kerékpáros felvonulás kezdeményezője elmondta, Csehországban kialakult a polgárság, Szlovákiában csupán a nyilvánosság. S ezzel nyilván arra utalt, Csehországban a Polgári Fórum alakult meg, Szlovákiában a Nyilvánosság az Erőszak Ellen. Szó esett még a műemlékvédelemről, mely nem tudja teljesíteni feladatát, s Kassán oda nem illő épületek épülnek. A kerékpárosok körbekarikázták a Fő utcát, miközben szóltak a csengettyűk.

foto

Este hatkor a totalitárius rendszer áldozataiért tartottak szentmisét a Szent Erzsébet-székesegyházban. Majd a Gustav Brom-zenekar és az Adoremus énekkar Jaromír Hnilička Dzsesszmiséjét adta elő a történelmi Városháza épületében.A műsornak 19 órakor kellett volna kezdődnie, de fél órát vártak, hátha többen jönnek el, ám csalatkoztniuk kellett.
A Kultúrparkban este 19 órától Az én november 17-én címmel összejövetelt tartottak, mely már voltaképpen egy nappal korábban kezdődött, amikor sokan elevenítették föl emlékeiket az egykori fagyos novemberi napokról.
Kládek Gábor művészettörténész, aki egyik legagilisebb résztvevője volt a 89-es eseményeknek, egyetlen rendezvényen sem vett részt. Meglehetősen meghökkentő, hogy a magyar főkonzult nem hívták meg egyetlen rendezvényre sem.

Balassa Zoltán

Felvidék Ma