A Nyitra megyei önkormányzat – a megyei választások előtti legutolsó – ülésén a képviselők nem szavazták meg a hajdani komáromi poliklinika épületének – árverés nélküli – egyenes eladását Komárom városnak. Ezért Bastrnák Tibor polgármester levélben kérte Milan Belica megyei elnököt e döntés alapos átértékelésére és megvétózására.
A komáromi városi képviselő-testület még 2003-ban határozott a Klapka téri patinás épület megvásárlásáról. Azóta folyamatosan küszködik a megye számára fölöslegessé vált, egyre romló állagú objektum városi tulajdonba való kerüléséért. Ennek ellenére a megyei hivatal igazgatója és több megyei képviselő is az épület elárverezését szorgalmazza.
Időközben a komáromi önkormányzat szeptemberi ülésén az az alternatív javaslat született, hogy a város a volt poliklinika értékének feléért más ingatlant ajánljon fel Nyitra megyének, a különbözetet pedig fizesse be a megye számlájára. A vagyoncsere során a megyének olyan – jelenleg városi tulajdonban levő – telkeket ajánlottak fel, amelyeken a megye tulajdonát képező épületek állnak. Annak folytán a megye megkaphatta volna az Eötvös utcai egészségügyi központ épülete alatti telket, továbbá a Jókai Színház alatti és melletti területet, vagy a hajdani kommunista pártház épületében levő városi tulajdonrészt. E vagyonjogi rendezések lehetővé tették volna az ingatlanok gazdaságosabb kihasználását és értéknövelését pályázati pénzeszközök szerzésével.
Ám az e heti testületi ülésen csupán a versenytárgyalásra vonatkozó javaslatot terjesztették be – szóbeli indoklás nélkül. Írásbeli indoklásként is csak az árverezésre szánt épület rossz állaga és kihasználatlansága szerepelt. Komárom város javaslatáról és az előzetes tárgyalásokon elhangzott érvekről csak Hortai Éva alpolgármester és megyei képviselő tett említést. Ám hiába hangoztatta a saját érveit és azt a tervet, hogy a felújítandó épületbe szeretnék költöztetni a városi hivatal jelenleg öt különböző helyszínen működő osztályait, mindez hidegen hagyta a képviselők többségét. Így a képviselői javaslatról szóló szavazáson Hortaiéknak nem sikerült megszerezni a szavazatok – egyenes eladást biztosító – háromötödös többségét. Ezért Bastrnák Tibor az ülés másnapján levélben kérte Milan Belica megyefőnököt e (gyanúsan politikai?) döntés átértékelésére és megvétózására, amelyhez tíz nap áll az elnök rendelkezésére. Kérdés, hogy a megye első embere figyelembe veszi-e a komáromiak érdekeit, vagy inkább aláveti magát bizonyos politikai és gazdasági körök akaratának? Vajon ki és milyen célból feni a fogát a – komáromi lokálpatrióták által okkal féltett – ódon épületre?
(Elhangzott a Pátria Rádióban)

Nagy-Miskó Ildikó