Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője, az Európai Parlament plenáris ülésén, napirend előtti hozzászólásában sajnálatosnak nevezte, hogy Szlovákiában a nemzeti hovatartozásuk miatt különböző atrocitásokkal szembesülnek a polgárok.

A szomszéd népek békés együttélésnek kiváló példáját találjuk Magyarország északi, Szlovákiával határos részén, ahová a 2007-es schengeni határnyitást követően számos szlovák család telepedett be. A családok korábban Pozsonyban, vagy Szlovákia déli területein éltek, a költözés legfőbb oka, hogy a határ magyar oldalán azonos fizetésből magasabb életszínvonalon élhetnek. Döntésükben az is fontos szerepet játszott, hogy Magyarországon nemzeti hovatartozásuk, anyanyelvük miatt nem éri őket semmilyen atrocitás vagy hátrányos megkülönböztetés. Sajnálatos, hogy Szlovákiában éppen ezzel ellentétes kurzus zajlik a kisebbségi és nyelvi jogok terén” – hangsúlyozta Tabajdi, kiemelve, hogy az észak-magyarországi eset kiváló példa az Európai Unió Schengeni együttműködésének gyakorlati működésére: a határok valóban légiessé váltak, a gazdasági, kulturális egységet képező régióban az európai állampolgárok az országhatárokra tekintet nélkül szabadon utaznak, dolgoznak és élik mindennapjaikat. Az áttelepülő szlovák közösség természetes elvárása, hogy kulturális és nyelvi jogaikat gyakorolják. Ez legalább annyira hozzájárul az egyén jó közérzetéhez, mint a gazdasági jólét. Pozitív és üdvözlendő példa, hogy a szlovák betelepülés által leginkább érintett városokban és falvakban, így Rajkán, Komáromban vagy Győrött az önkormányzat szlovák nyelvű óvodák, kéttannyelvű általános iskolai osztályok indítását tervezi, hogy kiszolgálják az újonnan érkezők kulturális-nyelvi igényeit.
Tabajdi ugyanakkor ismételten tiltakozott a szlovák államnyelvtörvény nemrég elfogadott módosításai ellen, amelyek közül több súlyosan korlátozza a kisebbségi nyelvhasználatot. “A törvény rendelkezései a kisebbségi kultúrát és nyelvet az államnyelv alá rendelik. A jogszabály szellemisége ellenkezik az Európai Unió több alapértékével, így a többnyelvűség, valamint a kultúrák sokszínűségének és egyenrangúságának tiszteletben tartásával. A törvény által megtestesített nacionalista kurzus a történelem során számos alkalommal vezetett tragédiához” hangsúlyozta a szocialista delegációvezető.

“Az Európai Unió határain belül jelentkező konfliktusok megelőzése, kezelése és kulturált megoldása nem csak a tagállamok, de a közösség felelőssége is. Ezért ismételten kérem az európai intézmények vezetőit, nyilatkozzanak arról, elfogadhatónak, az európai normákkal összeegyeztethetőnek tartják-e a szlovák államnyelvtörvényt jelenlegi formájában” – zárta felszólalását a magyar képviselő. (mszp, mti)

Felvidék Ma