2010. március végén választási programalkotó konferenciát tart a Magyar Koalíció Pártja. A szlovákiai magyar közösség egyetlen pártjaként arra bátorítunk mindenkit, tegyen javaslatot azokra a témákra, amelyeket az MKP elfogadott hosszú távú pártprogramja szellemében meg kellene jeleníteni a párt 2010-es választási programjában is. A konferencián előzetesen az alábbi témákkal kapcsolatos véleményeket szeretnénk megtárgyalni:

1. A szlovákiai magyar közösség tudati állapota
Mit tehetünk az asszimiláció lassítása érdekében, hogyan tudunk hatékonyabban felkészülni a 2011-es népszámlálásra?

2. Gazdasági megerősödésünk esélyei
Hogyan tudunk segíteni a leghatékonyabban a szlovákiai magyar választóknak, hogyan tudjuk a kihelyezett magyar nagytőke – MOL, OTP – támogatását átpolarizálni a szlovákiai magyar érdekek valós érdekeinek támogatására?

3. A regionális politikában rejlő újabb lehetőségek
Hogyan tudjuk hatékonyabban bekapcsolni érdekeink megvalósítási folyamatába a határon átívelő együttműködés eddig kiaknázatlan vagy nem teljesen kimerített formáit? Az önkormányzati, intézményi, gazdasági, turisztikai stb. együttműködés újabb formái.

4. Az oktatásügy prioritásai
A szlovákiai magyar egyetemi képzés szerkezetének szükséges változtatásai, európai és magyarországi integrációs lehetőségek. A kisiskolák és a középiskolai rendszer megőrzése, fejlesztése.

5. Kulturális kihívások
Intézményrendszerünk reformja, az új utak és formák esélyei. A magyar központok rendszerének tökéletesítése a magyarok által lakott régiókban. A szükséges rendszerbeli változások definiálása, a modernizáció elkerülhetetlensége.  Együttműködés a civil szektorral. Egészséges médiastruktúra.

6. Szükséges törvényi és intézményi garanciák

7. Egészséges, versenyképes közösségi vízió megalkotása
   Helyünk Európában és a civilizált világban.

A felvázolt témákhoz hozzá lehet szólni az MKP honlapján, illetve az smk@smk.sk  elektronikus címen – 2010. január végéig.

Felvidék Ma