December 3-án, a parlamentben, a kérdések órája keretében a Szlovák Földalap botrányával kapcsolatban felszólalt Robert Fico is. A miniszterelnök összehasonlításba bocsátkozott a jelenlegi és a korábbi kormány botránykezelő tevékenységét illetően. „Dörgedelmei” a jelenlegi ellenzékhez szóltak, közülük leggyakrabban Bugár Bélához és Simon Zsolthoz (a Most-Híd elnökéhez és alelnökéhez) intézte szavait. Az alábbiakban Robert Fico mintegy 20 perces beszédének kivonatos változatát közöljük.
A miniszterelnök szerint az ellenzéknek nincs erkölcsi joga bírálni a mai kormány tevékenységét, mert a hibákat azonnal kezeli és a régi kormány örökségével:

Robert Fico: „Mindnyájan emlékszünk arra, hogy 2007-ben a kormánykoalíció csaknem szétesett. Mi azonban nem akarjuk követni a Dzurinda-kormány praktikáit. A Szlovák Földalappal kapcsolatban úgy határoztunk, hogy azt teljes egészében átalakítjuk. Bugár és Simon urak, kérdezem önöket, amikor a mezőgazdasági minisztériumot vezették, nyolc éven át kormányoztak Dzurindával, megengedték az akkori ellenzéknek, hogy annak képviselői ott legyenek a Szlovák Földalap ellenőrző szerveiben? Sohasem engedték meg! Úgy „basáskodtak” a Szlovák Földalappal, ahogyan csak akartak! Az ellenőrző tanács és a Földalap további szerveinek valamennyi tagja kizárólag az önök jelöltjei közül került ki. És így ment ez nyolc éven át!
Mi azonban azt mondjuk, ezekből a praktikából nem kérünk, és teret adtunk az ellenzéknek is. Hadd ellenőrizhessék, hogy mi is történik a Szlovák Földalapban. Veszélybe került a kormányzás?! Igen, komoly helyzet elé kerültünk, melyet úgy oldottunk meg, hogy legyen új vezérigazgatója a Szlovák Földalapnak, és hozzunk létre egy új szervet, a Szlovák Földalap Tanácsát. Ebbe a tanácsba – ha emlékezetem nem csal – a kormány hat személyt küldött, és a parlament – az arányos képviselet elve mellett – további ötöt. Az öt parlamenti hely közül kettőt foglalhatott el az ellenzék, nevezetesen egyet a Kereszténydemokrata Mozgalom, egyet pedig a Magyar Koalíció Pártja. Ilyen körülmények között került sor 2007-ben a Magas-Tátra körüli botrány megoldására is.
Ami a Szlovák Földalap vezérigazgatójának a személyét illeti, hosszasan gondolkodtunk rajta, hogy kit is jelöljünk ebbe a tisztségbe. Simon úr, válaszoljon arra a kérdésre, hogy az a Mihálik úr, aki vezérigazgatója lett a Szlovák Földalapnak, a Kereszténydemokrata Mozgalom jelöltje volt-e vagy sem? Megválaszolom a kérdést, az volt.
Egy idő után kiderült, hogy az újonnan felállt Földalap nem élt a lehetőségekkel, és nem teljesítette a feladatát. Az egyik az lett volna, hogy figyelmeztesse a kormányt a gyanús átutalásokra. (…)
Mi leváltjuk azokat, akik hibáznak és botrányt okoznak. Legyen szó miniszterekről vagy más állami vezetőkről. És leváltjuk a földalap vezetőségét is!
Ismétlem, mi nem folytatjuk azokat a praktikákat, melyek az önök nyolcéves kormányzását jellemezték. Mi nem takarjuk el a szemünket! Ezért én nyíltan Simon, Bugár úr és társaik szemébe nézhetek. Én olyan helyzetben vagyok, hogy bármikor, ha szükséges, odaállok a mezőgazdasági miniszter elé azzal, hogy azonnal mondjon le.
Ilyen körülmények között tettem javaslatot arra is, hogy váltsák le a Szlovák Földalap hat, általunk delegált tagját, és kezdeményeztem, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa is hasonlóan cselekedjen a többi tanácstaggal szemben. Olyan praktikákat örököltünk az előző kormánytól, melyekkel küzdenünk kell. De nyíltan küzdünk ellenük! Nem állítjuk, hogy minden rendben van, amikor az nincs úgy. Nem teszünk olyat sem, hogy egy olyan ember, aki olyat tett, mint Palacka úr, egy nemzetközi bankba kerül Szlovákia képviselőjeként. Mi az olyan embereket, akik hibákat követnek el, félreállítjuk. (…)
Én azt mondom, ha baj van, cselekedjünk együtt. Egyetértek önnel, Simon úr. Vágjunk bele egy olyan jogszabályozásba, hogy nem földeket, hanem anyagi eszközöket adunk majd vissza. Ebben az esetben viszont legitim jogom feltenni a kérdést önnek, hogy ezt miért nem tette meg, amikor még mezőgazdasági miniszter volt, amikor tagja volt a Szlovák Köztársaság Kormányának? Miért csak akkor vált bölccsé, amikor az ellenzéki lett? Ne beszéljen itt nekem Simon úr olyan dolgokat, hogy hasonló földtulajdon-átutalásokra – sőt, még kedvezőbb régiókban, mint most – az önök kormányzása idején nem került sor! Hiszen napi szinten tettek ilyeneket, ezt még a Szlovák Földalap vezérigazgatója is kimutatta! Önök szerint azonban hozzám vezetnek a szálak. Állítják, hogy a Szlovák Földalapnál dolgozik az unokatestvérem. Igen, így van, 28 vagy 29 éves, és a restitúcióval foglalkozó osztályon dolgozik. Ön azt állítja, hogy felelős azokért a dolgokért, melyek a Szlovák Földalap vezérigazgatójának és a tanácsának a hatáskörébe tartoznak?! Mi megtettük azt, amit megtehettünk. Leváltottuk a vezérigazgatót, a helyettesét és a tanács tizenegy tagját.
Mi az önök kifogásai a Szlovák Földalappal szemben? Az, hogy törvényesen cselekedett? Pontosan azon gyakorlat szerint, melyet Simon úr mezőgazdasági miniszterként bevezetett? De más dolgokat is említhetnék.
Bugár úr, az önök embere áll a Közbeszerzési Hivatal élén, Angyal úr. Egy ellenzéki ember! Helyettese pedig az SDKÚ jelöltje! Mi nem váltottuk le őket. Ez a hivatal, tehát az önök emberei viszont azt állítják, hogy a közbeszerzési pályázatok rendben vannak, viszont önök sajtótájékoztatókon kiabálják, hogy minden rosszul megy, minden manipulálva folyik! Hogyan veszik a bátorságot arra, hogy ilyen körülmények között bíráskodjanak?! Ne mosolyogjon, Bugár úr, nyugalom. Bugár úr, kérdezem Önt, mikor történt, hogy a Branisko alagúttal kapcsolatosan SDKÚ-s személyeknél svájci magánbankszámlákra kerültek az alagút építéséből elvont pénzek? Mikor? Mi találtunk rá erre is. Megkérdezem azt is, hogy mikor történtek pénzmosások? Ilyen praktikák a mi kormányzásunk alatt sosem voltak! Önök most egy olyan pályázatot bírálnak folyamatosan, amely miatt már személycsere történt az építésügyi minisztériumban. Inkább nézzenek végre a tükörbe, és tekintsék át, hogy mit tettek ezzel az országgal 1998 és2006 között. (…) Ami pedig önt illeti, Simon úr, ön megfosztotta a nyugdíjasokat az egészségügyi segédeszközöktől, csak azért, hogy bizonyos anyagi eszközökhöz jusson.”

Felvidék Ma