Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megtartották a „ nyugdíjas délutánként „ emlegetett összejövetelt a királyhelmeci református gyülekezeti házban.
November 28-án délután kellemesen telhetett az ideje annak, aki eljött erre az alkalomra. Ft. Dr. Erdélyi Géza, a ref. egyház nyugalmazott püspöke szolgált igehirdetésével és bizonyságtételével. Az áhítat után a jelenlévők kérdéseire is válaszolva számolt be arról, hogy miként telnek nyugdíjas napjai, és biztatott mindenkit, hogy idősen is lehet, sőt kell is az Úrnak szolgálni, hogy a szolgálatban, az Úrért való tenni akarásban nincs nyugdíjazás, nem lehet nyugállományba vonulás.
Az áhítatot, a püspök úr előadását szeretetvendégség és kötetlen beszélgetés követte. Majd az asszonytestvérek egy énekkel és egy szavalattal kedveskedtek a jelenlévőknek.
A kellemesen eltöltött délután után másnap, advent első vasárnapján is a püspök úr hirdette az adventi örömüzenetet a királyhelmeci református templomban.
A hétvége után bízunk abban, hogy nem csupán a szombat délutáni alkalmon erősödhettek meg a jelenlévők abban a hitben, hogy nyugdíjasként is lehet az Úrnak szolgálni, hanem a vasárnapi királyhelmeci gyülekezet minden tagja is erősödhetett lélekben, az adventi várakozás beteljesülésének bizonyosságában.

Felvidék Ma, MV