A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretén belül öt református egyházi alapiskola működik. Egy kivételével mindegyiket az adott egyházközség hozta létre. Ebből csak a Martosi Református Egyházi Alapiskola alsó tagozatos, a többiben elsőtől kilencedikig oktatják a tanulókat.

A beiratkozási adatok szerint a legtöbb elsős Rozsnyón lesz, a legkevesebb pedig Martoson. Mindegyik iskolában – az előzetes adatok alapján – csökkent az elsősök száma, egyedül Alistálon duplázódott meg az előző évhez viszonyítva.
Az Ungi Egyházmegyében egyedül Vajánban működik Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola. Az idén tizenkét nagycsoportost írattak be az első osztályba. Az elmúlt év szeptemberében viszont tizenöten ültek be először iskolapadba. Az igazgató, Hudák Bálint reméli, hogy az iskolakezdésig még növekedhet az elsősök száma. Az iskola tanulóinak összlétszáma 127, többségük helybeli, de egy-egy diák érkezik a szomszédos falvakból is, Iskéből, Bésből, Csicserből és Nagyráskából.
Az Abaúj-Tornai Egyházmegyében szintén csak egy egyházi alapiskola van, mégpedig Rozsnyón, ahol állami iskola is működik. Ide egyelőre nyolc leendő elsőst írattak be, de az igazgató, Tóth Sándor bízik abban, hogy szeptemberre ez a szám akár tízre is emelkedhet. Tavaly tizenhárom elsőssel kezdték az iskolaévet, de az igazgató a kevesebb elsőst az alacsony születési számban látja, nem pedig abban, hogy a szülők elpártoltak volna a magyar nyelvű oktatási intézménytől.
A Barsi Egyházmegyében Érsekkétyen tizenegy évvel ezelőtt alapították meg a Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskolát és Óvodát. Tavaly hat elsős kezdte meg az iskolaévet. Bohák Valéria igazgató tájékoztatása szerint mind az öt iskolaköteles gyermek, aki az óvodát is ebben az intézményben látogatja, náluk kezdi meg a tanévet is. A közös igazgatás alatt lévő iskolát 55, az óvodát 14 gyermek látogatja.
A Komáromi Egyházmegyében csak Martoson van egyházi alapiskola, amely tavaly ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. Az alsó tagozatos iskolának tizenhat tanulója van. Tavaly még hét elsős kezdte meg az iskolát Martoson, az idén viszont csak egy gyermeket írattak be az első osztályba. Dékány Gizella igazgató azonban reméli, hogy szeptemberig sikerül több szülőt is megszólítani a környező falvakból – ahol szintén nincs alapiskola -, hogy a martosi egyházi oktatási intézmény mellett döntsenek.
A Pozsonyi Egyházmegyében Alistálon működik a legrégebben egyházi alapiskola. Egyedül ez az oktatási intézmény számolhat be arról, hogy szeptemberben több elsőssel kezdenek, mint tavaly. Édes Enikő igazgató is örömmel számolt be arról, hogy míg szeptemberben hárman ültek be először az iskolapadokba, addig az idén már hat elsőssel számolnak. Korábban volt olyan időszak is, amikor tizenkét elsős lépte át az iskola küszöbét, de ezt a mostani beíratási eredményt is jónak tartja. Az Alistáli Református Egyházi Alapiskola tanulói jelenleg két épületben tanulnak, az egyiket a helyi önkormányzattól bérlik. Az új iskolaépület alapkövét még 1999-ben tették le. Azóta felépült az új iskola, már csak a külső burkolat várat magára. Az igazgató reméli, hogy a munkálatokkal pünkösdre végeznek, és az iskola tanulói a tanévet már az új épületben fejezhetik be.

Felvidék Ma, II