(Az ülést záró állásfoglalással kiegészítve) A szlovákiai eseményekről is tárgyalt a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) külügyi és Európa-ügyi, valamint jogi albizottsága csütörtöki együttes ülésén. A Felvidékről Berényi József, az MKP-elnökhelyettese vett részt az ülésen.
Kérdés volt, hogy a Most-Híd képviselteti-e magát a KMKF ülésén. Mint ismeretes, a fórum legutóbbi plenáris ülésén csak Bugár Béla pártja nem vett részt azon Kárpát-medencei pártok közül, akiknek erre jogosultságuk van. A. Nagy László korábban jelezte részvételi szándékát a február 4-i albizottsági ülésen, de végül nem jött el az ülésre, a Most-Híd képviselője azzal indokolta távollétét, hogy a szlovák parlamentben módosító javaslatot terjesztenek be, és szükséges a jelenléte.

A szlovákiai eseményekről szólva a fideszes Németh Zsolt szerint a szlovák parlamentben “ezen a héten is folytatódik a cirkusz”.
Az albizottság elnöke a tanácskozás után Budapesten újságíróknak elmondta, hogy az ülésen áttekintették a Kárpát-medencei magyarság helyzetét, és zárónyilatkozatot is elfogadtak.
A politikus szerint a Szlovák Nemzeti Párt olyan újabb javaslatokkal állt elő, amelyek az országban élő magyarság hátrányos megkülönböztetését segítik elő. Emlékeztetett arra, hogy a pozsonyi parlamentben úgy akarják módosítani az önkormányzati törvényt, hogy a köztéri szobrok felállításához ne legyen szükség a helyi önkormányzatok jóváhagyására. “Nevezhetnénk ezt Cirill és Metód törvénynek is” – mondta a politikus.
Kitért arra, hogy a szlovák törvényhozás előtt fekszik az a javaslat, amely szerint az iskolákban az ország himnuszának eléneklésével kellene kezdeni a tanítási hetet. A Szlovák Nemzeti Párt által benyújtott, úgynevezett hazafiassági törvény értelmében a szlovákiai iskolák minden osztályában ki kellene függeszteni a szlovák zászlót, az állami címert, az alkotmány bevezetőjét, valamint a szlovák himnusz szövegét. A himnuszt hétfő reggelente le is játszanák a diákoknak. A képviselő-testületek tagjai – az önkormányzattól a parlamentig – minden ülés elején el is énekelnék a himnuszt.
Németh Zsolt elmondta azt is: Szlovákiában egyúttal “érinthetetlenné” tennék többek között a Benes-dekrétumokat, miközben büntethetővé válna azok kritikája.
A szintén a nemzeti párt által kezdeményezett törvénymódosítás szerint a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését akár öt év börtönnel is büntethetnék. Németh Zsolt kitért arra is, hogy már alkalmazzák a szlovák nyelvtörvényt. Mint mondta, véleménye szerint számos alkalom lesz, amikor a nemzetközi közvélemény figyelmét felhívhatják erre a jogszabályra. Üdvözölte a magyar kormány döntését, amelynek nyomán ötvenmillió forintos alapot hozott létre a felvidéki magyarok jogsérelmeinek orvoslására a nyelvtörvény miatt. Megjegyezte ugyanakkor, elvárják, hogy a kabinet egyeztetéseket folytasson a Magyar Koalíció Pártjával a felmerülő ügyekben.

A sajtótájékoztatón szintén részt vevő fideszes Balog Zoltán bejelentette, hogy a jogi albizottság a szórványstratégiával, valamint azzal kapcsolatban készített javaslatokat, hogy a magyarság mit vár el a szomszédos országokban a saját jogi státuszát illetően.
A délvidéki magyarság helyzete kapcsán örvendetesnek nevezte, hogy nagy számban vállalják származásukat az ott élő magyarok, de hozzátette, hogy ezzel együtt kiújultak az etnikai alapú incidensek. Kitért arra is, az ülésen üdvözölték, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bekerült a román kormányba.
A testület elmúlt években végzett munkáját áttekintve Balog Zoltán egyfajta kettősségről beszélt. Mint mondta, az összes parlamenti párt részt vesz a KMKF működésében, ahol egyetértésben hoznak döntéseket, de eközben a határokon kívül élő magyar közösségek egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

* * *
A KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága és Jogi Albizottsága
2010. február 4-i együttes ülésének záró állásfoglalása

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága, valamint Jogi Albizottsága 2009. február 4-i együttes ülésén áttekintették a magyar Kormány nemzetpolitikai tevékenységét, a határon túli magyarság aktuális helyzetét, valamint az albizottságok szakpolitikai koncepcióalkotó munkáját, és az alábbiakat állapították meg:

1) Üdvözlik, hogy Románia új kormánya a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével alakult meg, valamint azt, hogy a kormánykoalíció prioritásai között szerepel az oktatási reform folytatása, illetve a kisebbségi közösségek jogi státusának rendezésére. Reményüket fejezik ki, hogy:
• az új oktatási törvény megszünteti a normatív támogatás bevezetése miatt a kisebbségi oktatási rendszert ért káros hatásokat;
• a kisebbségek jogállásáról szóló törvényt Románia parlamentje olyan formában fogadja el, amely megteremti a kulturális autonómia közjogi kereteit.
Üdvözlik az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében kialakult együttműködést és annak hatékony folytatására biztatják az erdélyi magyar közélet szereplőit.
2) Üdvözlik, hogy a délvidéki magyarság sikeresen összegyűjtötte a Magyar Nemzeti Tanács közvetlen megválasztásához szükséges számú aláírást, ezzel is bizonyítékát nyújtva annak, hogy a vajdasági magyarság alkalmas saját ügyeinek a szerbiai törvények keretei között való autonóm igazgatására. Az albizottságok fokozott aggodalommal szemlélik a délvidéki magyarok elleni, etnikai alapú támadások kiújulását.
3) Bizakodásukat fejezik ki, hogy az ukrán elnökjelöltek által a kisebbségpolitikai problémák megoldására tett ígéretek a választások után maradéktalanul teljesülnek, és ezzel helyreáll a magyar állam, az ukrán állam és a kárpátaljai magyarság hagyományosan jó együttműködése.
4) Javasolják, hogy a magyar kormány szenteljen fokozott figyelmet a szlovák államnyelvtörvény Európai Uniós vonatkozásainak, és európai fórumokon is vesse fel a szlovákiai kisebbségpolitikai és emberjogi problémák – köztük az államnyelvtörvény jelenlegi formája – tarthatatlanságát. Az albizottságok üdvözlik, hogy a magyar Kormány alapot létesített a szlovák államnyelvtörvényt megsértő anyanyelvhasználatuk következtében megbüntetettek kártalanítására, és fontosnak tartják, hogy a benne elhelyezett anyagi forrás kizárólag a 270/1995. sz. szlovák államnyelvtörvény károsultjaink kártalanítására kerüljön felhasználásra. Szükségesnek tartják, hogy ennek részleteiről a magyar Kormány egyeztetéseket folytasson a szlovákiai magyarság politikai képviseletét ellátó MKP-val.
5) Javasolják, hogy a magyar Kormány fokozott figyelmet szenteljen a horvátországi és a szlovéniai magyar közösségek helyzetének, egyrészt a bilaterális kapcsolatok keretében, másrészt az említett közösségek törekvéseinek támogatását illetően.
6) Az albizottságok felhívják a figyelmet a közelgő 2011-2012-es népszámlálások jelentőségére és annak szükségességére, hogy a magyar közösségekhez tartozók – állampolgári jogaikkal élve – egyértelműen tegyenek tanúságot nemzeti és felekezeti hovatartozásukról.
7) Észrevételeik beépítésével elfogadták a hosszú távú nemzetpolitikai jövőképre vonatkozó, az egyházi szempontokat egyelőre nem tartalmazó előterjesztést, amelyet megerősítésre javasolnak az Állandó Bizottságnak. Javasolják, hogy a dokumentumot a történelmi egyházak – egyetértésük esetén – egészítsék ki saját szempontjaikkal.
8) Észrevételeikkel együtt elfogadták a Külügyi és Európa-ügyi Albizottság Szórvány Munkacsoportjának javaslatát a nemzetpolitika szórványdimenziójával kapcsolatos stratégiára. Javasolják, hogy az Állandó Bizottság erősítse meg a dokumentumot. Az albizottságok egyetértenek a munkacsoport állásfoglalásával, amely a koncepció kormányzati végrehajtásának szükségességét hangsúlyozza.
9) Szükségesnek tartják a jogpolitikai koncepció előkészítésével kapcsolatos munka folytatását és – lehetőség szerint – a 2010. évi plenáris ülés elé történő terjesztését.

Budapest, 2010. február 4.

* * *

Felvidék Ma, MTI