Február 12-én Révkomáromban összegezte a szülőföldön felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók számára kiírt ösztöndíj-pályázat eredményeit a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács. Határidőn belül 12 doktori és 25 mesterképzésben részt vevő egyén nyújtotta be kérelmét a havi húszezer , illetve tízezer forintos támogatásra, amelyet a Szülőföld Alap forrásaiból – kedvező elbírálás után – egy összegben lehet lehívni.

Az ösztöndíjtanács ülésén Magyarországról Benked László, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Fejes István, Csabáné Muzsnay Enikő és Kuhár Eszter a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma képviselői vettek részt, Szlovákiából Bohony Pál, a Szlovákaiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, és a tanács tagjai: Berta Tünde (Kempelen Farkas Társaság), Tóth Tímea (Diákhálózat), Gál Tibor, Szőcs Ferenc, Bánki Gyula és Élesztős Pál egyetemi oktatók minősítették a beérkezett pályázatokat, amelyeket a lebonyolító, a Szövetség a Közös Célokért társulás nevében Neszméri Csilla terjesztett elő, jelen volt az ülésen Újpál Beáta is, a SZAKC munkatársa.
Benked László a kiíró nevében arról tájékoztatott, hogy a szülőföldön, felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíj-támogatására háromszoros összeg várható a második szemeszterre, a tervezett összeg tehát 42 millió forint, amelyből a futó költségvetési évben 12 millió forint hívható majd le. Azt, hogy milyen hallgatócsoportot kíván belőle támogatni Szlovákia, a SZMÖT nyári tanácskozásán kell meghatározni.
Bohony Pál, a SZMÖT elnöke az ösztöndíjtanács szervezeti gondjait is felvetette. Szerinte át kellene gondolni a tanács munkáját, a tanácstagok kiválasztásának elveit, és azt is, milyen gyakorisággal változzon a SZMÖT összetétele. A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács megalakuláskor még a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége bonyolította a pályázatokat, utána külön intézményt alakított e célra a kiíró, az Agóra irodahálózatot, ennek megszűntével adminisztrálja a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért. A SZMÖT megalakításakor úgy tervezték, hogy az ösztöndíjakat elbíráló testület összetétele háromévenként változik, ez azonban elmaradt. Újra tisztázni kell tehát, hogy milyen legyen a tanács összetétele, mely szervezetek és milyen kulcs szerint képviseltessék magukat benne.
A beérkezett pályázatok a SZAKC nevében Neszméri Csilla terjesztette a Tanács elé. Határidőn belül 12 doktori ösztöndíj-pályázat érkezett be, a hiánypótlási is időben megtörtént, így minden pályázat érvényesnek tekinthető. A mesterképzésben részt vevő egyetemi hallgatók 25 pályázatot nyújtottak be, mind érvényes ugyan, de 8 darab pályázat nullapontos, mivel a kiírásban meghatározott pontrendszer alapján a pályázóknál nem volt mit értékelni.
Benked László azt javasolta, hogy mivel összesen 4 millió forint osztható szét, a benyújtott pályázatok viszont 4,9 millió forintnyi összeget tesznek ki (fejenként 200 ezer Ft a doktori ösztöndíj és 100 ezer Ft a mesterképzési az ösztöndíj), ezért a tanács határozzon meg további szempontokat a döntéshozatalhoz.
Bohony Pál, a SZMÖT elnöke figyelemreméltónak tartotta, hogy a doktori ösztöndíjra pályázók közül az első kilenc kimagasló pontszámot ért el, Berta Tünde pedig azt javasolta, hogy elsősorban a doktori képzések hallgatóit részesítsék előnyben, mert a szlovákiai magyar közösség felsőoktatási intézményének fejlesztése szempontjából is rendkívül fontos a tudományos fokozattal rendelkező egyének számának növelése. Ellenvéleményt senki nem fogalmazott meg, Tóth Tímea pedig még javasolta, hogy a döntés meghozatala előtt minimális pontszámot is határozzanak meg a sikeres pályázók számára. A SZMÖT tagjai a mesterképzésben résztvevők pályázatainak elbírálásához tudományterületenkénti elosztási kulcsot is meghatároztak. Egyhangúlag megszavazták, hogy a művészetek szakterületén 1, a bölcsészettudományi szakokon 7, a műszaki szakképzésben 3, a természettudományiban 2, a közgazdaság-tudományiban 2, az agrártudományokban 1 pályázatot támogatnak. A SZMÖT döntése alapján így a benyújtott 25 mesterképzési ösztöndíj-pályázatból 16 bizonyult sikeresnek.
A doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a SZMÖT mind a 12 pályázatot egyhangúlag támogatta.
A végleges döntésről a budapesti központi kuratóriumi határozat meghozatala után értesítik a sikeres pályázókat és a nyilvánosságot.
Felvidék Ma, ncs