Aszongya: „ Kell, hogy az a tanuló lehetőséget kapjon a másik nyelv elsajátítására úgy, ahogyan azt más fejlettebb országokban csinálják” – így a fő módszertanos öt perccel tizenkettő előtt a kisebbségi iskolák szlováknyelv-oktatásáról. Merthogy mostanság mindenki erről beszél. Magyar tanítási nyelvű iskolában az angol mellé egy további idegen nyelvet is kötelezővé tenni hatalmas hiba, mert négy nyelv egy magyar gyereknek túl sok. Hiába, békanász ideje van. A hét végén azokon a helyeken, ahol a kétéltűek tömegesen vonulnak nászhelyeikhez, még a járműközlekedést is megtiltották, hogy a jól fejlett példányok teljes biztonságban érezhessék magukat, s ha épp arra támad kedvük, közben nagyokat elmélkedhessenek… Akár magyarázkodhassanak is. Kellő szakértelemmel, magas színvonalon, amely a vonuló népség alsó fertálya alatt éri el csúcspontját.
Imígyen – hogy a gyengébbek is értsék: „Van ott anyanyelv, szlovák és két idegen nyelv. Egyet vegyünk el és azt inkább szenteljük a szlovák nyelv tanításának”, méghozzá úgy, hogy az oktatás módszerén is változtassunk. „Kell, hogy az a tanuló lehetőséget kapjon a másik nyelv elsajátítására úgy, ahogyan azt más fejlettebb országokban csinálják” – ez a kocsmanyelvész módszertanának lényege. Ahogyan más fejlettebb országokban csinálják… Át kell helyezni a nyelvtan tanításának egy részét az alapiskolából a középiskolába, ilyen egyszerű, ugyanígy a nehezebb tananyagrészeket is az irodalomból, például a komplikáltabb versek megtanulását…
Azannya! Jön az új közoktatási reform, és átminősítik kisegítő iskolává a magyar tannyelvű iskolákat? Vagy MOST már nemcsak a roma gyerekeknek akar bentlakásos iskolákat, hanem a kilencéves alapképzést is tizenkét évesre akarja növelni a magyar gyerekeknek, hogy mire szavazópolgárrá válnak, elsajátítsák, amit eddig kevés kivétellel megtanultak, mire átvették a személyi igazolványukat?! Hány éves lesz a magyar gyerek így, mire a középiskolai tananyagot is megtanulja, és melyik egyetemen fogják a fejébe verni, elvégre a békanászos logika úgy diktálná, hogy ha az általános iskolai leckét a középiskolában kell megtanulni, a középiskolait az egyetemen kelljen! És a magyar gyerek egyetemet végezni a doktorképzőben fog, ha a békepolitikus minden igyekezete ellenére sem akar ott maradni a béka alsó fertálya alá delejezett csúcson?!
Békanász ideje van. Sok béka eszét veszti, és vartyog össze-vissza. Remélve, hogy mindenki elolvad tőle, s MOST már a nyelvoktatás módszertanának vizeiben úszkál, pedig csak Szlotákia posványát dagasztja, és mint a mesében, hatalmasra felfújva magát egyre jobban hasonlít az ingoványban dagonyázó ökörre. Míg szét nem pukkad.

Felvidék Ma, -gyr-