A Magyar Újságírók Közössége a magyar nemzeti ünnepen Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjjal tüntette ki Tarics Péter külpolitikai újságírót, okleveles politikai szakértőt termékeny újságírói, dokumentációs irodalmi és írói tevékenységéért, valamint huszonöt éves újságírói pályajubileuma alkalmából.
A hivatalos indoklás a következő: „A Kárpát-medencében élő magyarság – a nyilvánosság, mindenekelőtt a tömegkommunikáció eszközeivel történő – jogvédelme és támogatása érdekében kifejtett tudatos, tervezett, rendszeres és hatékony tevékenységért.” A rangos elismerést Kósa Csaba, a Magyar Újságírók Közösségének elnöke adta át a nevezettnek Budapesten, a szervezet március 15-ei ünnepi megemlékezésén. Tarics Péter laudációját Chrudinák Alajos külpolitikai újságíró, a Magyar Televízió Külpolitikai Főszerkesztőségének egykori vezetője fogalmazta meg.

Kósa Csaba átadja a kitüntetést Tarics Péternek

Tarics Péter, miután megköszönte az elismerést, a kitüntetés átvételét követően többek között azt nyilatkozta: „Mindig szerettem a kihívásokat, és próbáltam értékekre figyelve választani magamnak feladatot és feldolgozandó témát. Ez a díj arra kötelez, hogy továbbra is ezt tegyem, mégpedig komoly felelősséggel. Továbbra is következetesen fogom képviselni az oknyomozó újságírást, amit mindig komoly szakmai kihívásnak tekintettem. S mindezt teszem a sikerektől és buktatóktól megerősödve.”
A szakmai szervezet mindenekelőtt azt ismerte el Tarics Péter negyed százados újságíró munkájában, hogy cikkeiben, értekezéseiben, könyveiben, politikai elemzéseiben és egész estét betöltő dokumentumfilmjeiben mindig a teljes igazságra és az objektív tájékoztatásra törekedett, s mindezt elkötelezett oknyomozással, minőségi munkával, rendszeres alkotó- és kutatómunkával tette, több alkalommal szellemi csatákat is kiprovokálva. Tevékenységével megpróbálta visszaadni az újságírói szakma becsületét. Könyvírói tevékenysége is rendkívül termékeny és hatékony.
Újságírói tevékenysége az elmúlt időszakban szorosan összefonódott magyar jogvédő tevékenységével, hiszen több nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Belgium, Svájc, Németország, Ausztria, illetve a Kárpát-medence több városában az elszakított magyar nemzetrészek kisebbségi jogainak védelmében. 2007-ben Bolyai Emlékgyűrűvel ismerték el ez irányú tevékenységét. Munkája tehát jócskán túlnőtte a Kárpát-medence határait.
„Az igazat mondod, nemcsak a valódit” – írta róla Chrudinák Alajos, akivel a nyolcvanas évek végén és kilencvenes évek elején öt éven át együttdolgoztak a Magyar Televízió Panoráma című műsorában.

Tarics Péter és Kósa Csaba a kitüntetés átadása után

Felvidék Ma