Március 4-én tartja soros ülését a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizottsága Budapesten, az Országházban.  
A találkozó napirendjén szerepel a magyarság hosszú távú nemzetpolitikai jövőképe, a KMKF szórványstratégiája, jogpolitikai koncepció, a fenntartható fejlődés és a kulturális területen való együttműködés koncepciói, valamint a határon túli magyar roma/cigány közösségek helyzetével kapcsolatos szakpolitikai előterjesztés megvitatása.
Az Állandó Bizottságba valamennyi határon túli magyar közösség egy-egy képviselője bekapcsolódik, Felvidékről Duray Miklós a tagja.

Felvidék Ma