Elgondolkodtató eredményekre jutott az ARRA ügynökség abban a felmérésben, melyet a felsőoktatásban tanuló diákok és az őket oktató tanárok körében végzett. A felmérésből többek közt kiderül, hogy az egyetemi oktatók 14%-a biztosan nem ajánlaná ismerőseinek azt a főiskolát vagy egyetemet, ahol ő előad. Michal Považan, az ügynökség vezetője szerint ez az eredmény azt bizonyítja, hogy az oktatók nem értékelik túlságosan pozitívan saját felsőoktatási intézményüket. A legkritikusabbak egyébként a zólyomi Műszaki Egyetem és a trencséni Alexander Dubček Egyetem tanárai e tekintetben. Nem jobb azonban a helyzet, ami a lojalitást illeti a hallgatók esetében sem. A végzett hallgatók harmada döntene ugyanis úgy, hogy újból az adott iskolát választaná tanulmányai helyszínéül, míg további harmaduk más iskolát választana.
Érdekes válaszok születtek arra a kérdésre is, hogy vajon milyen okokból választották a diákok az adott oktatási intézményt. 31%-uk a várhatóan jó társadalmi és anyagi megbecsülés miatt, 28%-uk az iskola közelsége miatt választotta ki az adott kart és szakot. Csupán a válaszadók 15%-ának volt fontos a választott szakon folyó oktatás minősége.
Ugyancsak elgondolkodtató eredménye a felmérésnek – melyet még 2009 őszén készített az ARRA a Gfk Slovakia bevonásával és 4000 hallgató, valamint 2500 oktató megkérdezésével –, hogy az elvégzett szakterületen a hallgatók fele sosem dolgozott még. A Csehországban végzett diplomások esetében ez az arány kevesebb, 38%.
„Szlovákia számára ezek nagyon nem jó eredmények” – összegezte Michal Považan. Meggyőződése azonban, hogy nem mindig a frissdiplomás a vétkes abban, hogy nem sikerült elhelyezkednie eredetileg választott szakterületén. Egyrészt könnyen lehet, hogy képtelen álláshoz jutni, vagy esetleg túlságosan alacsony a felkínált bér, és így inkább szakterületet vagy szakmát vált.
SITA, Felvidék Ma