Május 21-én indult “Az én május huszonkettedikém” nevet viselő, közösségi tudástermelésre alapozott etnográfiai projekt!” – tájékoztatta a Reformata honlapot a projekt vezetője Nagy Károly Zsolt református lelkipásztor, kulturális antropológus, a MTA Néprajzi Kutatóintézete tudományos segédmunkatársa.

 

“A projekt azzal a céllal született, hogy összegyűjtse a Magyar Református Egyház 2009. május 22-én Debrecenben megtartott alkotmányozó zsinatával kapcsolatos személyes élményeket, benyomásokat, történeteket és nem utolsó sorban az esemény képeit. Egy olyan felületet szeretnénk ezzel a honlappal biztosítani, amelyen mindenki megoszthatja az eseménnyel kapcsolatos képeit, videóit, élményeit és véleményeit, illetve kommentárokat fűzhet az itt lévő anyagokhoz, értelmezheti azokat, “beszélgethet” vagy vitatkozhat azokról. Reményeink szerint így a sok személyes élményen – az én, az te/ön, az ő egyéni “májushuszonkettő-élményén” – keresztül kirajzolódik a mi május huszonkettedikénk, vagyis az, hogy mi reformátusok – illetve mindazok, akik ehhez a honlaphoz hozzá tesznek valamit – hogyan látjuk ezt a napot, annak eseményit és hogyan vélekedünk annak egyházunk, közösségeik és személyes életünk jelenében és jövőjében betöltött szerepéről” – fogalmazta meg tájékoztató jellegű levelében a projekt vezetője Nagy Károly Zsolt református lelkipásztor, kulturális antropológus.

A projekt része az MTA Néprajzi Kutatóintézetében folytatott “Református identitás az ezredfordulón” c. kutatásnak.

A projekt a majus22.etnologia.mta.hu internetcímen érhető el.

Reformata