Popély Gyula Dunaszerdahelyen is bemutatta a trianoni tragédiáról szóló könyvét május 10-én 18 órakor a Csallóközi Múzeumban. A Felvidék 1914-1920 című könyvbemutatót Simon Attila egyetemi tanár, történész vezette.

A Családi Könyvklub rendezésében került sor Dr. Popély Gyula, felvidéki egyetemi tanár, politikus és történész Felvidék 1914-1920 című könyvének bemutatására. A Párkányban élő szerzőnek eddig több, gondos kutatáson alapuló kötete jelent meg a felvidéki magyar sorskérdéseket érintő különféle témákban. „Az első világháború kitörésétől a trianoni békediktátum aláírásáig terjedő hat esztendő felvidéki tébolyáról, tragédiájáról és mindezen őrületet lehetővé tevő cseh emigráció külföldi tevékenységéről szól.” – jellemzi kötetét Popély. A szerző a Felvidékért és Kárpátaljáért 1914-1920 között folytatott diplomáciai és katonai küzdelmet tekinti át. Bemutatja a cseh aspirációk alakulását, a cseh emigrációnak, elsősorban Edvard Benešnek az antant országaiban folytatott Monarchia- és magyarellenes propaganda-hadjáratát, a magyarországi szlovák vezetők 1918 őszéig tartó kivárás politikáját. Úgy látja, a pacifista Károlyi kormány szinte kiszolgáltatta Észak-Magyarországot a megszálló cseh csapatoknak. Véleménye szerint a fegyveres önvédelem nem lett volna reménytelen: azt ki lehetett volna harcolni, hogy népszavazással a helyi lakosság döntsön a maga sorsáról.

Simon Attila és Popély Gyula

A megjelenteket a Családi Könyvklub vezetője Győry Attila üdvözölte, aki örömmel közölte a megjelentekkel, hogy Popély Gyula könyve a legkeresettebb kiadványok közé lépett a könyvklubban.
Simon Attila történész, egyetemi tanár először a Felvidék 1914-1920 című a könyv szerzőjének munkásságáról beszélt. A szintén felvidéki történésztől megtudhattuk, hogy Popély Gyula közel negyven éve dolgozik a szlovákiai magyarságért és rendületlenül kutatja a felvidéki magyarság történetét. Hű maradt a történelemtudományhoz és egyéni életútja a nemzetszolgálat jegyében mutatkozik meg. Mindig a szlovákiai magyarság érdekeit tekintette szem előtt. Műveit nem tudja megkerülni senki sem, a diákok, egyetemi hallgatók és történészek is szívesen fordulnak kiadványaihoz. Újabb és újabb adalékokkal szolgál a Trianon témához legújabb könyvében, amely a Felvidék helyzetét mutatja be.
Simon Attila Trianonnal kapcsolatban helyesnek ítélte meg a csonkolás kifejezést, hiszen mélyen belevágott az élő magyar szövetekbe. Túltesz még a mohácsi tragédián is, Trianon egy velünk élő történelem – fogalmazott a komáromi Selye János Egyetem professzora.
Hogyan kell értelmezni Trianont? A békediktátum utóélete is komoly szakmai vitákat kelt, megosztják a közép-európai nemzeteket, de magukat a magyarokat is. A történészek is különböző nézeteket fogalmaznak meg Trianonnal kapcsolatban. Míg az egyik pólus úgy látja, hogy Magyarország széthullása egy szerves fejlődés eredménye, addig az ellenpólus tagadja ezt a nézetet. Szerintük sem a nemzetiségek, sem a nagyhatalmi praktikák nem eredményeztek olyan eredményt, hogy Magyarország a békediktátum utáni szomorú sorsra jusson. Simon Attila felhívta a jelenlevők figyelmét arra is, hogy a közvélemény sokszor a könnyebbik utat választja Trianon megítélésében. Felmentik a magyarságot az elkövetett hibák alól.
Popély Gyula könyvében komplex módon mutatja be hogyan válik ki Magyarországtól a Felvidék. A könyvben történelmi hitelességgel mutatja be az első világháború előtti cseh törekvéseket, amelyek a területszerzésre irányultak. A Felvidék 1914-1920 című könyvben olvashatunk a szlovák elit Magyarországgal való viszonyáról, amely korántsem volt olyan rossz. Részletesen foglalkozik a szerző a túrócszentmártoni memorandummal és a csehszlovák békedelegáció versailles-i útjával is. Általános problémákra keresi a választ Popély Gyula. Vajon elkerülhető lett volna-e ez a tragédia ha Magyarországnak más vezetősége van? Megtettek-e mindent a magyar politikai elit tagjai, hogy elkerüljék az ország és a nemzet feldarabolását? Voltak-e olyan érdekek,a melyek tudatosan foglalkoztak Magyarország szétverésével?

 

Maga a szerző fontosnak tartotta elmondani, hogy harag és elfogultság nélkül kutatta a témát és fogott hozzá könyve megírásához. A történelem nem az enyészet őre! – mondta Popély Gyula könyvbemutatóján. Kiemelte azt is a szerző, hogy saját sorsunk nem lehet semleges számunkra. Biztatta a jelenlevőket, hogy Trianon ellen nyelvünk, kultúránk megőrzésével védekezhetünk a leghatásosabban. Az óvodákban, iskolákban, családokban folyik a mindennapi küzdelem nyelvünk megőrzéséért – emelte ki a felvidéki történész.

A jelenlevők több érdekes kérdést is feltettek a könyv szerzőjének Trianonnal és az akkori erőtlen, bolsevista kormányzattal kapcsolatban. A könyvbemutató végén Popély Gyula dedikálta könyvét.

Felvidék Ma, Fotók: atos