„Adjátok vissza a hegyeimet!” címmel, Wass Albertre emlékezve rendezett újabb nagyszerű előadást 2010. május 27-én a Lorántffy Zsuzsanna Polgári Társulás. A filmvetítéssel egybekötött filmbemutatón, maga a film rendezője, Koltay Gábor volt ez alkalommal a vendégünk.
Pásztor István (MKP) köszöntőjében kiemelte, hogy nem elég elítélni a rosszat, le is kell győzni azt. 90 évvel Trianon után és 20 évvel a rendszerváltozást követően még mindig félelem él a Kárpát medencei magyarságban, különösképpen a Felvidéki magyarokban. Az elmúlt 20 év alatt bebizonyosodott, hogy a kislépések politikája, az elvtelen alkuk nem vezetnek sehová. Szabadságban csak akkor fogunk élni, ha a szülőföldünkön magyarként, otthonra találva és hazára lelve élhetünk. Wass Albert írta: Az igazság mindig tovább él, mint a csizma, amely tapos rajta.

Ezt követően Wass Albert életéről, munkásságáról, életéről beszélt a teltházas közönségnek Koltay Gábor rendező. Előadásában részletekbe menőkig elmondta miként építkezett a film elkészítésénél annak a Wass Albertnek a műveiből, gondolataiból, aki szimbóluma a hazájától elszakított magyarságnak.
Mint a film maga, úgy Koltay Gábor is előadásában végigkövette az író-közéleti pályafutásának legfontosabb állomásait, nem megkerülve a személyével kapcsolatban felmerülő szenvedélyes és ellentmondásos kérdéseket és megítélését sem. Tette mindezt a rendszerváltozást követő és már a demokráciában eltöltött 20 év tükrében, amikor is a magyar társadalom egy része még valami oknál fogva mindig fél Wass Alberttől…

Az előadást követően a közönség megtekintette az „Adjátok vissza a hegyeimet!” c. filmet, melyben a főszereplő (Rékasi Károly) Erdélybe utazik, és ott felkeresi az író életében, műveiben fontos szerepet játszó helyszíneket, érdeklődik, tűnődik, gondolkodik, egymás mellé rakja a szellemi mozaikkockákat, s így megpróbálja megfogalmazni saját maga és a néző számára, hogy voltaképpen ki is Wass Albert.
Köszönjük Koltay Gábornak, Pásztor Istvánnak és a Lórántffy Zsuzsanna Polgári Társulásnak ezt a lélekemelő élményt is.

Horváth Károly

Felvidék Ma