Beszélgetés a Magyar Koalíció Pártja parlamenti frakciójának vezetőjével, Bárdos Gyulával.
A szlovák parlament úgy módosította az állampolgársági törvényt, hogy elveszíti szlovák állampolgárságát az, aki egy másik ország állampolgárává válik. A módosítás válaszlépés a magyarországi állampolgársági törvényre. Mi az ön véleménye a szlovák politikusok indoklásáról, miszerint Magyarország egyoldalú, exterritoriális lépést tett, ami Szlovákia szempontjából nemzetbiztonsági kockázatot jelent, de gondokat okoz az itt élő magyar kisebbségnek is?
– Ez hisztériakeltés, és olyan – véleményünk szerint – alkotmányellenes lépés volt, amely egyértelműen azt bizonyítja, hogy a szlovák politikum a június 12-i parlamenti választások kampányában ismét kijátssza a magyar kártyát. A kormánynak, illetve a koalíciónak van erre szüksége, hogy elterelje a figyelmet a számukra kényes problémákról: az ország egyre súlyosabb gazdasági helyzetéről, a növekvő munkanélküliségről és adósságállományról, a korrupciós és klientelista botrányokról, illetve Fico pártjának törvénytelen finanszírozásáról. És jól tudják, a magyar kártya, sajnos, még most, a 21. században is politikai tőkét, szavazatokat jelent.. Ami 2006 óta Szlovákiában történik, nem más, mint folyamatos ellenségkép-gyártás, és ennek céltáblái leggyakrabban mi, magyarok vagyunk. Ez is a kormányfő politikai felelőssége, hiszen ő vette be a kormányba a Szlovák Nemzeti Pártot, ami eleve feltételezte a magyarellenes közhangulat felerősödését. A mögöttünk lévő négy évben a kormánypártok szinte versenyeztek, hogy ki tud nagyobb támadást indítani ellenünk. A Beneš-dekrétumok megerősítése, a KMKF-ellenes megnyilvánulások, az államnyelvről szóló törvény látható íve ennek a folyamatnak, amelybe szervesen illeszkedik a Magyar Országgyűlés által elfogadott törvényre adott szlovák válasz.

Az MKP milyen lépéseket tervez az állampolgársági törvénnyel kapcsolatban?
– A szlovák alkotmány kimondja, hogy senkit nem lehet megfosztani állampolgárságától saját akarata ellenére. Ennek megfelelően mi az alkotmánybírósághoz fordulunk jogorvoslatért. Amennyiben itthon nem járunk sikerrel, nemzetközi emberjogi fórumokhoz fordulunk.

Az Európai Unió nagyon óvatosan nyúl az ilyen kérdésekhez. Várható, hogy ezúttal hatékonyabb segítséget nyújt?
– Amennyiben a választások eredményeként más kormánya lesz Szlovákiának, mint jelenleg, hiszem, hogy higgadt fejjel, kétoldalú tárgyalásokon tisztázni lehet a vitás kérdéseket. Semmi sem indokolta a szlovák fél kapkodását, a kettős állampolgárságról szóló törvényt ugyan augusztus 20-án kihirdetik, de csak 2011. január elsején lép életbe. Ugyanakkor tudni kell, hogy a törvénnyel Magyarország többi szomszédjának nincs gondja, csak Szlovákiának. Ez is érthetetlen, hiszen Szlovákiának 200 ezer polgára rendelkezik más állampolgársággal is, s például a szlovák parlamentben is van egy svájci és egy orosz kettős állampolgár, ami eddig nem jelentett „biztonsági kockázatot”! Vagyis a kettős állampolgárság csak akkor gond, amikor magyarokról van szó! De hát a nyelvtörvénnyel is ez a helyzet, az angol, a német felirat nem zavarja a hatóságot, csak a magyar. Hihetetlen arrogancia és durvaság, hogy biztonsági kockázatnak nevezik annak a Magyarországnak a szuverén döntéseit, amely Szlovákiával együtt tagja az Európai uniónak, a NATO-nak és a schengeni határövezetnek.

A felvidéki magyarok közül azonban sokan félnek attól, hogy amennyiben felveszik a magyar állampolgárságot és elveszítik a szlovákot, elbocsáthatja őket munkaadójuk, de más hátrány is érheti őket…
– Az MKP a két törvény elfogadása után egyértelmű és határozott véleményt mondott, a magyarországit üdvözölte, a szlovákiait bírálta, hiszen míg az első ad valamit, a másik megfoszt bennünket valamitől. Ugyanakkor a koalíció által felvázolt gazdasági és szociális hátrányok alaptalanok, puszta rémisztgetések, hiszen az Európai Unió tagjai vagyunk, amelyben szabad a mozgás és a munkavállalás s elidegeníthetetlenek a megszerzett szociális jogok és juttatások.. Az MKP ezért higgadtságra int, s felelősen fog cselekedni: a választások után, de még ebben az évben egyértelmű javaslatot fogalmaz meg választópolgárainak, mert számunkra nagyon fontos, hogy a felvidéki magyar közösség ne szenvedje kárát a kialakult helyzetnek, se egyéni, se közösségi szempontból.

Mi várható ez ügyben Szlovákiában a választásokig?
– Szlovákiában június 12-ig semmi sem szent. A cél szentesíti az eszközt alapon mindenki mindent bevethet. Remélem, hogy a felvidéki magyarok hasonlóan, mint 1989 után minden egyes megmérettetésen, most is érzik a választások súlyát, és nem hagyják magukat megfélemlíteni, elriasztani. Bízom benne, hogy mindenki tudatosítja, ebben a helyzetben csak a Magyar Koalíció Pártjára leadott szavazat jelenti a biztonságot és a felvidéki magyarság hatékony érdekképviseletét. Nem egy emberről, nem a pártról, hanem a felvidéki magyar közösség jövőjéről van szó. Az ellenünk irányuló támadásokkal szemben csak úgy tudunk érdemben fellépni, ha megfelelő súlyt biztosítunk politikai képviseletünknek, azaz, ha nagy számban veszünk részt a választásokon, és bizonyságot adunk együvétartozásunkról, s az ebből fakadó erőnkről. Csakis így szólhatunk bele a dolgok menetébe.

Forrás: Ando Krisztina interjúja a Szabad Újságban