Dobos László Kossuth-díjas írónak, szerkesztőnek, politikusnak ítélte az idei Pro Probitate – Helytállásért díjat a Magyar Koalíció Pártjának parlamenti képviselői csoportja. A ma délelőtt, az MKP pozsonyi székházában megtartott díjátadón Dobos László életútját, munkásságát Berényi József, az MKP elnökhelyettese méltatta, a rendezvény nyitóbeszédét pedig Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetője mondta el. Dobos László más kitüntetéseivel szemben Berényi a magyar közösség elismerése jeléül átadott Nagy János-műalkotást szerénynek nevezte, ám hozzátette: a saját közösségünkben, közösségünkért végzett írói, közéleti és politikai munka tudatosítását látják benne. Berényi személyes Dobos-kötődéseiről is beszámolt. Arról, hogy mi mindent ismert meg a szlovákiai magyarok sorstörténetéből éppen Dobos László regényeinek köszönhetően. Egy-két generáció így látja tisztábban, mit jelentettek a jogfosztottság évei, milyen belső késztetések vitték- mozgatták az ötvenes évek nemzedékeit. Berényi arra is kitért: Dobos László politikusként a 60-as évek végén hozzájárult a csehszlovák nemzetiségi törvény megalkotásához, több magyar intézmény megalapításához, utána viszont meg is szenvedte ezt a tevékenységét. A kilencvenes években visszatért a nagypolitikába, s ahogy Berényi fogalmazott: ott is megtörtént, hogy az ő magatartásának súlya alatt nem szavaztak meg a fiatalabb magyar politikusok olyasmit, aminek a megszavazásra készültek. Dobos László tudatosította bennük: visszalépni a kisebbségi jogok terén nem szabad. Berényi Dobos László egy regényrészletét idézve fejtette ki: a kitüntetett maga is amolyan csősze, őre közösségünknek, aki egyszerre látja létünk egyes elemeit és a csillagos ég nyújtotta távlatokat.
Dobos László a díjat megköszönő beszédében a szlovákiai magyar értelmiség létrejöttének, számbeli gyarapodásának fontosságára figyelmeztetett, egyben arra is, hogy ennek a rétegnek kötelessége a közösség szolgálata, megmaradásának elősegítése. Kiemelte: csak ennek a szemléletnek köszönhetően alakulhatott ki egy olyan közös politikai képviselete a magyarságnak, amely a demokratikus erőszakkal szemben is az értékek, az európai nyitottság megtestesítője. Ilyen értelemben az MKP-t az egyik legjobb szlovákiai politikai erőnek nevezte, a magyarok számára pedig az egyetlennek, amelyet meggyengíteni nem szabad. A szlovákiai és egyáltalán a kisebbségi magyar politika távlatát a kulturális, oktatási és regionális önigazgatásban látja. Úgy fogalmazott: ez az ösvény létezik, s erről nem letérni kell, hanem kitartóan szélesíteni.
Az ünnepségen az MKP politikusai mellett volt képviselőtársak, az EP-képviselőink, ismerősök is megjelentek, akik meleg szavakkal gratuláltak Dobos Lászlónak. Különös színfoltja volt a rendezvénynek, amikor a 83 éves Hetényi József köszöntötte Dobos Lászlót, méghozzá gróf Esterházy János üzenetével, akivel Hetényi együtt raboskodott Oroszországban. Az Esterházy János emlékére alapított Pro Probitate – Helytállásért díjat ma 17. alkalommal osztotta ki a szlovák parlament magyar képviselőinek csoportja.

Felvidék Ma, gy