1920. június 4., 16:32 – A dátum és az óra örökre belevésődött a magyar nemzet történelmébe. Viharos századok váltakoztak, de a magyar nép mindig talpra állt.

A békediktátummal meg akarták semmisíteni a magyar nagyhatalmat ellenfelei és irigyei. Szétosztották országát és ruhájára sorsot vetettek – fogalmazhatnánk a passió szavaival. Temetés volt aznap, Magyarország temetése.

Sokan szerették volna, ha a magyar nemzetet is az országgal együtt temetik. Erre nem került sor, mert az Isten és Magyarok Nagyasszonya védő kart nyújtott az árva magyar népnek! Ahogyan a csonka anyaországban, úgy a Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban, Muravidéken, Őrvidéken, de bárhol máshol is, ahol csak egyetlen egy magyar is él a földtekén, a Mindenható odafigyelt árva magyar népére. Még felcsillant a visszacsatoláskor a remény, hogy az anyaország végleg magához öleli elszakított véreit, de a második világháború után ez a remény is elveszett. Maradtunk árván, elszakítva és megbélyegezve…magyarok!
A trianoni békediktátum, amelyet rákényszerítettek a magyar küldöttségre, a mai napig él és sajnos megtette pusztító hatását a magyarság körében. Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk!
90 éve szabdaltak szét, megcsonkítva, kifosztva, megalázva kerültünk Európa új térképére. Emlékezzünk, de ne siránkozzunk!
Sokan vádolnak minket, hogy temetni és siránkozni tud a legjobban a magyar. Lehet, így is van, de küzdeni is tud akár az utolsó csepp véréig! Nem adtuk fel és erre a történelem a tanúnk. Ősapáink a török félhold hódításától megmentették a keresztény Európát, túléltünk tatárt, törököt, németet és orosz megszállást. A gyilkos kommunista rendszer ügynökeitől megtizedelve tovább küzdünk a mindennapi beolvasztás ellen. A népek nagy olvasztókemencéje izzik és várja a magyarokat is. Mi azonban ragaszkodunk őseink hitéhez, hagyományához és kiállunk magyarságunk mellett. Aki janicsárrá, árulóvá válik, elveszik és megsemmisül! Aki kitart, az megmenekül, és majd láthatja az utána jövő nemzedéket, akik még magyarul beszélnek, magyarul imádkoznak és magyarul gondolkodnak.
Trianont legyőzhetjük! Magyarságunk kiállásával és megőrzésével ledönthetjük a térképen meghúzott országhatárokat. Lehetünk más országok állampolgárai, de a szívünk magyar marad örökkön-örökké! Ezen nem változtathat senki sem, semmiféle törvényekkel, rendeletekkel. Megfoszthatnak újra álampolgárságunktól, de nemzetiségünktől soha! Azt csak az árulók és a janicsárok dobják el önös érdekek miatt.

Emlékezzünk, de ne siránkozzunk! Építsük újjá a lelkekben Magyarosrzágot a határokon belül és kívül is egyaránt.

Karaffa Attila, Felvidék Ma