Értékelnünk kell nemzeti nyelvünket, kultúránkat, történelmünket; felelős szeretettel kell ápolnunk a közösséget – mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában június 4-én.
A bíboros a trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján, az egész nemzetért tartott katolikus misén kiemelte: mindent meg kell tennünk azért, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amelyek segítik a fiatalok családalapítását, a jövő nemzedékek nevelését.
Erdő Péter arra szólított fel: érezzünk felelősséget népünk sorsáért, támogassuk egymást szolidáris szeretettel. Ha nyelvünket, kultúránkat megbecsüljük, akkor becsüljük meg más nemzetek értékeit is – tette hozzá.

Mint mondta, a Magyar Katolikus Egyház átérzi és ápolja a közösséget minden magyar ajkú katolikus hívővel, ugyanakkor kereste és keresi a kiengesztelődés és a közös értékekért való együttes munkálkodás útját a szomszédos népekkel is.
Kitért arra, hogy az állam igazságos, erkölcsös rendjének egyik sarokköve az emberi jogok tiszteletben tartása. Az állam feladata, hogy a területén élő emberek alapvető jogait biztosítsa, s ebbe beletartozik a nemzeti kisebbségek életfeltételeinek megteremtése – hangsúlyozta. A Pacem in terris kezdetű enciklikára hivatkozva hozzátette: az egyes népeknek nem szabad eltúlozniuk sajátosságaikat, ugyanakkor nem szabad alábecsülniük a közös értékeket.

A katolikus mise után tartott ökumenikus imaórán D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök arról beszélt, hogy a pénteki nap az összetartozás napja. “Összetartozunk, akik egy nyelvet beszélünk, (…) összetartozunk, akiknek közös a történelme, múltbeli fájdalma és a jelen feladatai európai kontinensünkön” – tette hozzá.

Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke azt mondta: az első világháború győztesei “vették maguknak a bátorságot, hogy bíráskodjanak nemcsak egyes emberek, hanem országok és népek fölött” is. Ítéletükben “az igazságosság csírája sem volt fellelhető, a döntés nem a békességet szolgálta”.
mti