Az MKP-t nyugtalanítja a szokatlanul nagy mennyiségű csapadék kiváltotta helyzet, amely árvizekhez és belvizekhez vezet, ezzel hatalmas károkat okoz a lakosságnak, az agrárgazdálkodóknak és más érintetteknek, különösen a hegyaljai és síkvidéki területeken, sokszor ott is, ahol korábban ilyesmi nem fordult elő. Az MKP ezért nyilvánosan ígéretet tesz rá, hogy a jövőben igyekezni fog megteremteni mindazokat az eszközöket, amelyekkel az ilyen károk megelőzhetők, a mostanihoz hasonló helyzetek kezelhetők, illetve a károk kompenzálhatók. E helyzettel kapcsolatosan arra fogunk összpontosítani, hogy:
a) növeljük a forrásokat a mezőgazdasági termények időjárási kártételeinek ellensúlyozására, párhuzamosan egyértelművé tegyük a kiutalásuk feltételeit,
b) növeljük a vízgazdálkodási szervezetek költségvetését
– a szivattyúállomások kiépítésére a csatornahálózatokon és az alacsonyan fekvő, illetve lefolyásmentes nehéz talajok esetében, vagy a más okból veszélyeztetett területeken;
– a gátrendszerek tervezésének és kiépítésének felgyorsítása érdekében, természetesen a kisebb folyókon is;
c) emeljük a költségvetési forrásokat és támogatásokat az érintett szervezeteknek a szükségtározók vízgyűjtők menti gyors kiépítésére, különösképpen a felső vízgyűjtő szakaszokon, hogy ezzel csökkentsük a rendkívüli árhullámok gyakoriságát az alsó folyásokon a folyók és a gátrendszer nélküli patakok esetében, elsősorban
– az árvíz-kockázati menedzsment gyors kiépítésével, beleértve olyan tényezőket is, mint a földrendezések és az ökológiai stabilitás területi rendszere;
– a hegyi csermelyek és patakok küszöbösítésével, száraz polderek és záportározók létesítésével;
– a felelős szervek és a feladatok pontos kijelölésével, amelyek a megnövekedett felszíni csapadékterítést okozzák;
d) a költségvetés általános tartalékaiban oly mértékben növelni kell a forrásokat, hogy
– azok teljes egészében fedezzék a védekezési munkálatok költségeit minden érintett szubjektum számára,
– azok teljes egészében fedezzék a legnagyobb károkat a leginkább rászoruló szubjektumok esetében.
Az árvizeket egyrészt az éghajlati feltételek okozzák, másrészt azonban az emberi tevékenység következményei az ország egész területén, tehát szükség van arra, hogy a kedvezőtlen következményeket ne kizárólag a lakosságnak kelljen elszenvedni. Véleményünk szerint az e célra fordítandó költségvetési források növelését kiemelt össztársadalmi feladatnak kell tekinteni.

Miklós László, az MKP mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöke