A választások közeledtével országunkban a feszültség egyre nő. Egyre gyakoriabbak az intoleráns, tiszteletlen, másokat gyalázó megnyilvánulások. Meggyőződésünk, hogy Szlovákia jóakaratú polgárainak – nemzetiségre, bőrszínre és egyéb megkülönböztető jegyre való tekintet nélkül – ki kell nyilvánítaniuk az együvé tartozás igényét és elszántságukat egy tisztességes társadalom építéséhez.

2010. június 8-án, kedden, 16:30 órától 18:30 óráig felvonulást szervezünk Pozsonyban Toleranciamenet címen.

Jóakaratú emberek részvétele mellett azt a közös vágyunkat szeretnénk kifejezni, hogy Szlovákiában normális, toleráns társadalomban élhessünk, ahol kölcsönös megértés és egymás iránti tisztelet uralkodik.

A menet a Medikus-kertből indul, Petőfi Sándor, a legnagyobb magyar költő szobrától, és a szlovák államiság egyik megteremtője, Milan Rastislav Štefánik tábornok szobránál ér véget az új Szlovák Nemzeti Színház előtti téren. (A menet útvonala: Medikus-kert, Mező utca, Karadžić utca, Dosztojevszkij sor, Nemzeti Színház, Štefánik-szobor). A politikamentes rendezvény kezdetén és végén kultúrműsort tervezünk. Minden jóakaratú embert szeretettel várunk.

Toleranciamenet

A szlovák-magyar egyetértésért

A másság iránti tiszteletért

A tisztességes társadalomért

Az érdemi párbeszédért

A kezdeményezők:
Petőcz Kálmán, volt nagykövet, a Fórum Intézet programigazgatója
Tóth Tímea, a Diákhálózat elnöke
Peter Marianek, a Human emberi jogi szervezet elnöke
Andrej Findor, egyetemi oktató, Comenius Egyetem
Daniel Borský, polgár, Pozsony
Peter Kurhajec, elnök, Ferdinand Martinengo Társaság, Pozsony

Felvidék Ma