Július 29-31. között került megrendezésre Pécsett a Migrációs stratégiák és életpálya modellek konferencia, amely során a magyarlakta régiókból érkező szakemberek az egyetemi hallgatók életpályájával, nyelvi képességeivel kapcsolatos észrevételeiket osztották meg.

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága által szervezett konferencián a szakmai előadásokra pénteken került sor, amikor is a résztvevők összesen 16 előadás keretén belül ismerkedhettek meg a migrációs helyzettel. A rendezvényre közel száz szakembert hívtak meg a szervezők, Magyarországról és a külhoni magyar szervezetekből. Felvidékről az előadókon kívül (Halász Iván, Szarka László, Mészáros András) többek közt részt vettek a magyar nyelvű felsőoktatási képzések vezetői, a kutatási terület képviselői, a Diákhálózat vezetője, a Szövetség a Közös Célokért referense, valamint a konferencián való részvételre sikeresen pályázó egyetemi hallgatók.
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Aulájában elsőként dr. Hatos Pál miniszteri biztos, a Balassi Intézet vezetője üdvözölte a résztvevőket, majd az egyetem nevében a Bölcsészettudományi Kar dékánja, dr.Fischer Ferenc is köszöntőt mondott, mely során röviden vázolta a gazdag történelemmel bíró intézmény múltját is.

Dr. Hatos Pál

A köszöntők után, amelyből azt is megtudhatta a résztvevő, hogy a konferenciával hagyományt szeretnének teremteni, Fábri György kutató „A diplomások és a döntéshozók munkaerő-piaci illúziói” címmel tartott egy bevezető előadást. A szakember szavai jól vázolták azt a helyzetet, amelyben a felsőoktatási rendszerből érkező fiataloknak boldogulniuk kell, s ilyen módon megkönnyítette a később elhangzottak megértését.
A nyitóelőadást követően Horváth Tamás a Magyarországon végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit, tendenciáit mutatta be, majd erre szervesen csatlakozva Fábri István a felsőoktatási jelentkezés tendenciáit elemezte. Előadásából kiderült, még ma is a gazdasági és a jogi pálya a legkedveltebb Magyarországon, de ez nem jelenti azt, hogy minden esetben gyenge lenne ezen képzések színvonala, hiszen a legjobb képességű diákok közül is sokan ezen szakokra jelentkeznek.
Badis Róbert a vajdasági magyar egyetemisták migrációjával kapcsolatos kutatás eredményeit osztotta meg a közönséggel. Csata Zsombor az erdélyi diplomások körében végzett kvalitatív kutatás kapcsán a világossá vált karrier-pályamodellekről beszélt. Gödri Irén ugyancsak az erdélyi tendenciákat ismertette, egy másik szempontból.

Csata Zsombor, Badis Róbert, Papp Z. Attila, Gödri Irén

Majtényi Balázs a többes állampolgárságról tartott ismertető előadást, amely kapcsán a jogi szakember a törvényi háttérről is beszélt. A nyelvhasználat, kisebbségi nyelvi jogok romániai aktualitásairól a jelenlévők Horváth István előadásából tájékozódhattak, majd Papp Z. Attila a kisebbségi oktatás értelmezési opcióiról adott elő. Az egyik vázolt statisztika kérdéseket váltott ki a felvidéki résztvevőkből, mert annak eredményeiből az derült ki, hogy a szlovákiai magyar középiskolások a legtöbb területen gyengébben szerepelnek, mint szlovák társaik. A szlovákiai adatok, amelyeket az érettségi eredmények is alátámasztanak, nem ilyen eredményt mutatnak. Papp Z. Attila előadásából például az is kiderült, hogy növekszik a Magyarországon német nyelvű oktatási intézményeket látogatók száma, de ez nem a német anyanyelvű diákoknak köszönhető.
A következő blokkban főszerepet kapott Felvidék, mivel elsőként Halász Iván a közös magyar-szlovák tananyag projektet mutatta be, majd Szarka László, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja az egyetemi nyelvhasználatot, a nyelvtanítási helyzetképet vázolta fel, valamint a jövőbeli elképzeléseket is megosztotta a konferencia résztvevőivel. A közös tananyag kapcsán Halász Ivántól megtudhattuk, hogy a szakmai együttműködés a történészek között nem minden esetben könnyű, de az ilyen projektek esetében ez nem is volt várható. Sok esetben viszont meglepetéssel fogadták, hogy a szlovák szakemberekkel könnyebb közös nevezőre jutni olyan korszakok esetében, amelyeket problematikusnak véltek. Természetesen vannak olyan események, amelyek kapcsán nehéz a közös nevező megtalálása, s ilyenkor diplomáciai képességekre is szükség van.

Beregszászi Anikó, Halász Iván, Szarka László

Szarka László ezután arról beszélt, hogy az egyetlen felvidéki magyar egyetem vezetése fontos feladatának tartja hallgatói nyelvi képességeinek javítását. Ehhez persze az szükséges, hogy a magyar mellett aktívan találkozzanak a szlovák nyelvvel a tanulmányaik keretén belül, valamint egy világnyelvet is megfelelő szinten elsajátítsanak. Természetesen ennek elérése nem könnyű feladat, hiszen mindez az oktatóktól is plusz munkát követel, amely nem jár fizetésük növekedésével. Valamint a hallgatókat is motiválni kell, mivel jelenleg még csak kevesen hajlandóak önállóan is többet teljesíteni a kötelezőnél.
Ezt követően Beregszászi Anikó a kárpátaljai magyar oktatás közel sem egyszerű helyzetét vázolta, amelyben sokszor olyan változások történnek, amelyek tovább nehezítik az amúgy is bonyolult körülményeket.
A konferencia utolsó részében Mészáros András a Pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékét mutatta be a résztvevőknek, s előadásában arra is kitért, hogy a sikeres tanszék nincs könnyű helyzetben, hiszen nehéz forrásokhoz jutni, mert az egyes intézmények már csak nagyságuk miatt sem tartoznak egy súlycsoportba Felvidéken. Előadásában kiemelte, hogy ők ennek ellenére is a magas színvonalú képzésre helyezik a hangsúlyt a tömegképzéssel szemben.

Veress Emőd, Novák Anikó, Szarka László, Bodó Barna, Mészáros András

Bodó Barna a tudományos pályáról tartott érdekes, vitaindító előadást, hogy aztán Veress Emőd a romániai jogászképzés egy új kezdeményezését mutassa be, amelynek célja, hogy magyar és román nyelven is aktívan dolgozni képes, magas képességű szakembereket képezzenek a felhígult jogászképzés közepette. Az előadásmaratont Novák Anikó zárta, aki az Újvidéki Egyetemet mutatta be pozitív töltetű prezentációjában. Végezetül még a kérdésekre is sor került, ahogy az egyes blokkok között egész nap, majd a szervezők reményüket fejezték ki, hogy a jövőben is találkozhatnak hasonló konferencia keretén belül.

Felvidék Ma, Rajkovics Péter