Rákos Menti Múzeumbarát Egyesület neve egyre több olvasónknak ismerősen cseng, hiszen ők azok, akik a színvonalas cikkei miatt méltán népszerű „Rákos Menti Múzeumi Estek” című, negyedévente megjelenő folyóiratot kiadják és eljuttatják a kerület könyvtáraiba, közintézményeibe.

Most egy, az országhatáron túlnyúló vállalkozást hoztak tető alá. A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán jelentős összeget nyerve 600 példányban megjelentetik a Rákoskerten élő Szelepcsényi Sándornak „Pozsonypüspöki, ahogyan az emlékeinkben él” című könyvét. A mű terjesztését a szlovákiai magyarok legfontosabb civil szervezete, a CSEMADOK vállalta, biztosítva ezzel, hogy eljut mindazokhoz, akik – az író családjához hasonlóan – megszenvedték a kisebbségi lét ma is ható gyötrelmeit.
A szerző szülőfaluja, az egész Csallóközzel együtt a trianoni döntések miatt idegen fennhatóság alá került, de mind a mai napig, lakói kitartásának köszönhetően megőrizte magyarságát. Bár az író családját a beneši dekrétumok kegyetlen fenyegetései elüldözték a szülőföldről, kapcsolataik az eltelt több mint hatvan év alatt nem szakadtak meg.
A könyv születéséről álljon itt az a néhány mondat, amelyet a szerző az előszóban fogalmazott meg:
„Püspöki volt családunk számára a paradicsom, ahonnét kiűzettünk. De amíg az első emberpár valóságos bűneiért kapta a büntetést, mi és velünk együtt a felvidéki magyarság több, mint százezres tömege ártatlanul szenvedtük meg a szülőföld elhagyásának kínjait. Szüleink, bár a sors által kijelölt lakóhelyen voltak ˝itthon˝, nem volt olyan órája a napnak, hogy gondolatban vagy szavakban ne jártak volna ˝otthon˝, Püspökin. Az érzést belénk, gyermekekbe is átplántálták, és ezért van az, hogy gyakran, néha évente többször is elfog bennünket valami honvágyszerű érzés, felkerekedünk és hazalátogatunk PÜSPÖKIRE. Könyvemben ennek az ˝elveszett paradicsomnak˝ szeretnék emléket állítani, tanulságul az utánunk következő nemzedékeknek.”
A 600 kötet átadására és bemutatására ünnepélyes keretek között 2010. szeptember 19-én 15 órakor kerül sor a pozsonypüspöki Vetvár Művelődési Házban.
Rákos mente civil szervezetei ezzel az aktussal ismét bizonyságát adják annak, hogy tevékenységi területüket nem korlátozzák az országhatárok. Az erős erdélyi kötelékek megléte mellett fontosnak érzik, hogy Felvidék magyarok lakta területeivel is kapcsolatokat építsenek ki.

Felvidék Ma