A szlovákiai magyar felsőoktatás jelenének és jövőjének, a szlovákiai kisebbségek jogállása, illetve a szlovákiai és a magyarországi támogatási rendszerek változásai kérdéseinek szenteli harmadik országos konferenciáját a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala október 15-16-án Komáromban.

A konferencia időpontja: 2010. október 15−16., péntek−szombat
Helyszíne: Selye János Egyetem, Tiszti Pavilon, Komárom

Napirend
Szekcióülések
2010. október 15. (péntek), Selye János Egyetem, Komárom

1. Szekció
A szlovákiai magyar felsőoktatás jelene és jövője

13.00−18.00 Szakmai vita (Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, 6. sz. terem – Tiszti Pavilon)
Vitavezető: Vančo Ildikó, dékánhelyettes (Konstantín Filozófus Egyetem)
13.00 Megnyitó
13.20 Demográfiai mutatók, a szlovákiai magyarok felsőoktatási részaránya Szlovákiában – László Béla, egyetemi tanár (Konstantín Filozófus Egyetem)
13.35 A szlovákiai magyar végzős középiskolai diákok szociológiai felmérése – az eredmények ismertetése – Bara Zoltán, elnök (Kempelen Farkas Társaság)
13.50 Magyarul tanuló egyetemisták Szlovákiában – az elmúlt két évben végzett kutatások eredményei – Lampl Zsuzsanna, szociológus (Fórum Kisebbségkutató Intézet)
14.05 Az oktatáskutatás helyzete és lehetőségei a szlovákiai magyarok körében – Németh Szilvia, oktatáskutató (TÁRKI – Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.)
14.20 A végzett pedagógusok megbecsültsége és helye az önazonosság fejlesztésében – Pék László, elnök (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
14.35 Vita, hozzászólások
15.10 Kávészünet
15.40 A felsőoktatási intézményrendszer stratégiai kérdései – Tóth János, rektor (Selye János Egyetem), Komzsík Attila, dékán (Konstantín Filozófus Egyetem)
16.10 Vita, hozzászólások
17.50 A tanácskozás összefoglalása és lezárása
18.00−20.00 Fogadás, baráti találkozó

2. Szekció
A szlovákiai kisebbségek jogállása, illetve a szlovákiai és a magyarországi támogatási rendszerek változásai
13.00−18.00 Szakmai vita (Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar 5. sz. terem – Tiszti Pavilon)
Vitavezető: Cúth Csaba, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat)
13.00 Megnyitó
13.20 A vizuális kisebbségi nyelvhasználat érvényesülése Dél-Szlovákiában – a nyáron végzett dokumentálás eredményei – Orosz Örs, doktorandusz hallgató (Diákhálózat)
13.35 A kisebbségi nyelvhasználat a magyarlakta települések önkormányzataiban – az önkormányzatok körében végzett szociológiai felmérés eredményei – Mészáros Magdolna, doktorandusz hallgató (Fórum Kisebbségkutató Intézet)
13.50 Az államnyelvtörvény módosítása – Horony Ákos, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat)
14.05 A közoktatási törvény módosítása – A. Szabó László, iskolaigazgató (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat)
14.20 Vita, hozzászólások
15.10 Kávészünet
15.30 A kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítása – Fiala János, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat)
15.50 A szlovákiai kisebbségi kultúrák fejlesztéséről szóló törvénytervezet – Szekeres Klaudia, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat)
16.10 A magyarországi támogatási rendszer változása – Tóth Károly, igazgató (Fórum Kisebbségkutató Intézet)
16.30 Vita, hozzászólások
18.00−20.00 Fogadás, baráti találkozó

Plenáris ülés
Országos konferencia
2010. október 16. (szombat), Tiszti Pavilon nagyterme, Komárom
09.30 Érkezés, regisztráció
Vitavezető: Zsille Béla, ügyvezető (Pázmány Péter Alapítvány)
10.00 Megnyitó – Bastrnák Tibor, Komárom város polgármestere
10.15 Beszámoló a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Jogsegélyszolgálat tevékenységéről – Tóth Károly, igazgató (Fórum Kisebbségkutató Intézet)
10.30 A szlovákiai kisebbségekkel folytatott megbeszélések eredményei – Hrubík Béla, elnök (Csemadok)
A 2011-es népszámlálás és a szlovákiai magyarok
10.45 A szlovákiai magyarok demográfiai változásai az elmúlt évtizedben – Gyurgyík László, demográfus (Selye János Egyetem)
11.10 A népszámlálás előkészületei – Cúth Csaba, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat)
11.40 A Kerekasztal kampánya a népszámlálás előtt – Hrubík Béla, elnök (Csemadok), Mézes Rudolf, elnök (SZMSZSZ)
12.00 Vita, hozzászólások
13.00 Ebéd
Vitavezető: Öllös László, elnök (Fórum Kisebbségkutató Intézet)
14.00 A szlovákiai magyar felsőoktatás jelene és jövője − beszámoló az előző napi szakmai megbeszélés eredményeiről – Tóth János, rektor (Selye János Egyetem), Komzsík Attila, dékán (Konstantín Filozófus Egyetem)
14.20 Vita, hozzászólások
15.20 Kávészünet
15.40 A szlovákiai kisebbségek jogállása, illetve a szlovákiai és a magyarországi támogatási rendszerek változásai − beszámoló az előző napi szakmai megbeszélés eredményeiről – Fiala János, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat), Horony Ákos, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat)
16.00 Vita, hozzászólások
17.00 Egyéb kérdések
17.40 Zárszó – Tóth Károly, igazgató (Fórum Kisebbségkutató Intézet) 18.00−20.00 Baráti találkozó, fogadás

Útmutató
A részvétellel és szervezéssel kapcsolatos kérdések:
– Kerekasztal országos konferenciáján részt vehet minden olyan kulturális, önkormányzati, állami és civil szervezet (intézmény), amely:
 Szlovákiában van bejegyezve vagy Szlovákiában működik,
 jogi személyiséggel bír és tevékenységi területe országos vagy regionális hatáskörű (azoknak az országos szervezeteknek, melyeknek vannak jogi személyiséggel bíró területi és helyi alapszervezetei, a képviselőjét az országos központ delegálja),
 a szlovákiai magyar közösség érdekében tevékenykedik,
 felelősséget érez a közösség fejlesztéséért és érdekérvényesítéséért,
 vállalja, hogy a Kerekasztal közmegegyezéses döntéseit a tevékenységében érvényesíti.
 Politikai pártok nem vehetnek részt a Kerekasztal munkájában.

– A részvételhez kötelező a Jelentkezési lapot kitölteni és elküldeni a megadott címre.
– A bejelentkezett szervezetekből a szervezet vezetője, vagy az általa megbízott személy jogosult részt venni a konferencián.
– A konferencia ideje alatt jelentkezni lehet a Kerekasztal Koordinációs Bizottságába.
– Amennyiben a szakmai vitákon szakemberek bevonása is szükséges, egy-egy szervezetből többen is részt vehetnek a szakmai vitákon, illetve a szombati konferencián (ezt is jelezni kell a Jelentkező lapon).
– A pénteki szekcióüléseken szakemberek és érdeklődők egyaránt részt vehetnek, de amennyiben nem a Kerekasztal valamely szervezete delegálja őket, útiköltséget nem tudunk téríteni. Részvételi szándékukat jelezzék a Jelentkezési lapon megadott címen.
– A rendezők által térített költségek:
1. Útiköltség a Kerekasztal szervezetei által delegált küldöttek részére − Autó benzinköltség − 0,2 €/km
− Busz- vagy vonatjegy
2. Üdítő, kávé, ebéd, vacsora
– A tárgyalás nyelve: magyar
– A felmerülő szállást és annak költségeit mindenki maga intézi és téríti.

Jelentkezési lap a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
III. Országos konferenciájára: http://www.niton.sk/documents/2-271-7998-jelentkezesi_lap.rtf 

A Jelentkezési lapot kell kitölteni és elküldeni 2010. október 13-ig a következő címre:
foruminst@foruminst.sk
vagy jelentkezni lehet a
031/5902790-es telefonszámon.

Felvidék Ma