Az Aradi Tizenhárom közül egy Felvidéken nyugszik, ezért október 2-án Margonyán, Dessewffy Arisztid tábornok sírboltjánál gyűltek össze az emlékezők.. Dessewffy Arisztid az Abaúj vármegyei Csákányban született, nemesi család sarjaként. Tanulmányait Kassán és Eperjesen végezte. 20 évig szolgált a császári hadseregben, majd kapitányi rangban nyugalomba vonult.

A szabadságharc új fordulatot vitt az életébe. A kassai és a tarcali ütközetek után ezredessé, a váci csatában tanúsított hősiességéért a lovashadosztály parancsnokává, később a IX. hadtest tábornokává nevezték ki. Végül 1849. szeptember 26-án 12 társával kötél általi halálra ítélték. Barátja, Lichtenstein herceg közbenjárására az ítéletet golyó általi halálra enyhítették, melyet október 6-án Aradon végre is hajtottak. 1850-ben a család margonyai birtokán helyezték végső nyugalomba.

Kassáról minden évben tiszteletadásunk jeléül autóbusz indul Margonyára. A sírboltnál Szerencsés János, a Magyar Köztársaság kassai főkonzulja mondott beszédet, majd Ódor Ferenc, BAZ megyei elnök ünnepi üzenetét Ujlaki Ferenc, az MKP önkormányzati képviselője olvasta fel. Imát mondott Orámus Zoltán református esperes.

A megemlékezés koszorúit a Dessewfy család, a Magyar Köztársaság kassai főkonzulja, Margonya polgármestere, és a kassai magyar szervezetek, valamint az MKP önkormányzati képviselőjelöltjei, Filipko József és Ujlaki Ferenc helyezték a sírboltra.

Az ünnepség a helyi kultúrházban megvendégeléssel folytatódott.

Gyülekeznek az emlékezők

Szerencsés János főkonzul és Kolár Péter, a Csemadok kassai elnöke

Kassai résztvevők, köztük, Filipko József, az MKP kassai elnöke

Felvidék Ma